På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Votrient

Votrient® (pazopanib) er et legemiddel som brukes i behandling av blant annet nyrekreft med spredning. Virkestoffet hemmer flere signalveier involvert i svulstvekst og nydannelse av kar i svulsten, På den måten kan medikamentet bremse veksten og hindre ytterligere spredning. Behandlingen gis i tablettform, vanligvis to tabletter daglig. Votrient® refunderes via H-reseptordningen (Helseforetaket dekker utgifter), og det er ikke egenandel.

BEHANDLINGSPLAN

Daglig behandling, vanligvis to tabletter daglig. Vanlig startdose er 800 mg daglig (2 tabletter à 400 mg). Dosejusteringer kan være nødvendig ved oppstart og underveis. Legen vurderer hvilken dose som er riktig for deg ut fra hvilke andre sykdommer du har og hvor godt du tåler medisinen.

Inntak

Skal tas utenom måltid, minst en time før eller to timer etter mat. Svelges hel, skal ikke knuses.

Før oppstart

Blodprøver og måling av blodtrykk. Legen vurderer om du kan få medisinen ut fra allmenntilstand og eventuelt andre sykdommer. Det kan være nødvendig å optimalisere annen behandling før oppstart av Votrient® (for eksempel høyt blodtrykk). Legen vurderer også om Votrient® kan kombineres med de medisinene du eventuelt bruker allerede.

Underveis

Kontroll av blodtrykk og blodprøver cirka hver 14. dag hos sykepleier i poliklinikken eller fastlege. Kontroll hos lege cirka hver 4 .uke i starten, økte intervaller ved god toleranse.

Evaluering

Toleranse/bivirkninger vurderes ved hver kontroll hos sykepleier/lege i poliklinikken. Radiologisk kontroll med nye bilder etter 2–3 måneder, litt avhengig av toleranse. Stabil sykdom på bilder er tilfredsstillende for å fortsette med behandlingen. Det forutsetter god toleranse. Det er ofte behov for dosereduksjoner underveis i behandlingen på grunn av bivirkninger (se under).

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til ved denne behandlingen

Grad av bivirkninger er svært individuelt. I listen under nevnes de vanligste. Husk at du ikke vil få alle disse symptomene. Bivirkningene nevnt nedenfor kan komme raskt etter oppstart, andre etter lengre tids bruk. Derfor spør vi om de samme symptomene hver gang du er på kontroll.

Det er viktig at du rapporterer bivirkninger ved kontrollene, eventuelt kontakter avdelingen mellom kontrollene ved sterke eller økte plager.

Alle de nevnte bivirkningene kan føre til dosereduksjon av Votrient®, og i noen tilfeller behandlingspauser. De fleste bivirkningene er doserelaterte, slik at en dosereduksjon vil bidra til reduserte plager.

  • Tretthet/fatigue
  • Stigning i blodtrykk. Det kan være behov for å starte med blodtrykksbehandling eller øke doser på etablert blodtrykksbehandling.
  • Kvalme/oppkast/nedsatt matlyst
  • Magesmerter/diaré
  • Slimhinneforandringer: munntørrhet, endret smakssans, sårhet. En sjelden gang blemmer og sår som krever behandling
  • Hud: tørrhet og sårhet i håndflater og fotsåler. Forebygges ved å smøre tørr hud godt, unngå trange sko og aktivitet som gir mye friksjon mot disse områdene
  • Benmargspåvirkning. Vi kontrollerer blodprosent, blodplater og hvite blodceller (immunforsvar) ved alle kontroller
  • Påvirkning av levervedier i blod. Følges med blodprøver
  • Endret pigmentering i hud og hår
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil