På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Kisplyx

Kisplyx® (Lenvatinib) brukes til behandling av nyrekreft med spredning. Medikamentet hemmer signalveier involvert i svulstvekst og nydannelse av blodkar. Behandlingen kan på den måten bremse utvikling av svulstene og hindre videre spredning. Kisplyx gis i tablettform, og doseres 1 gang daglig. Behandlingen refunderes via H-reseptordningen (Helseforetaket dekker utgifter), og det er ikke egenandel.

BEHANDLINGSPLAN

Kisplyx® brukes for behandling av nyrekreft med spredning. Det brukes i denne situasjonen alltid i kombinasjon med immunterapi (pembrolizumab) eller noen ganger andre medikamenter som virker ved nyrekreft (everolimus). Vanlig startdose er 20 mg, 1 gang daglig. Hvis det brukes sammen med everolimus er vanlig startdose 18 mg. Kisplyx finnes i 4 mg og 10 mg tablettstørrelse. For noen pasienter er det nødvendig å starte med en lavere dose og andre vil oppleve at man under behandlingen reduserer dosen. Riktig dose for deg avgjøres av legen din.

Inntak

Tabletten svelges hel med et glass vann, skal ikke knuses. Kan tas med eller uten mat.

Før oppstart

Kontroll av blodprøver og blodtrykk. Legen skal vurdere riktig startdose ut fra tidligere sykdommer og toleranse for liknende legemidler tidligere. Før oppstart vurderer legen om noen av de medisinene du allerede bruker kan påvirke Kisplyx® og motsatt, altså om Kisplyx kan påvirke effekt av dine faste medisiner. I tillegg kan det være nødvendig å optimalisere annen behandling (for eksempel høyt blodtrykk) før oppstart av medikamentet.

Underveis

Kontroll av blodprøver og blodtrykk hver 14. dag hos sykepleier/lege i poliklinikken. I starten er det viktig med hyppige kontroller for å fange opp bivirkninger men etter hvert blir det lengre intervaller mellom kontrollene ved god toleranse. Vurdering av toleranse/bivirkninger ved hver kontroll.

Evaluering

Vurdering av toleranse/bivirkninger (se nedenfor) ved hver kontroll hos sykepleier/lege. Radiologisk evaluering med nye bilder (CT/MR) etter 2–3 måneders behandling. Stabil sykdom er tilfredsstillende for å fortsette behandlingen. Det forutsetter god toleranse. Ikke sjelden er det behov for dosereduksjoner på grunn av bivirkninger.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til ved denne behandlingen

Grad av bivirkninger er svært individuelt. I listen under nevnes de vanligste. Husk at du ikke vil få alle disse symptomene. De fleste bivirkningene oppstår de første 8 ukene av behandlingen. Derfor følger vi deg tettere opp i starten. De fleste bivirkningene er doserelaterte, slik at en dosereduksjon vil som oftest bidra til reduserte plager. Det er viktig at du rapporterer bivirkninger ved kontrollene, eventuelt kontakter avdelingen mellom kontrollene ved sterke eller raskt økende plager.

Alle de nevnte bivirkningene nedenfor kan være årsak til dosereduksjon av Kisplyx og i noen tilfeller behandlingspauser.

 • Tretthet/fatigue.
 • Høyt blodtrykk. For enkelte kan det bli nødvendig å starte blodtrykksbehandling, eventuelt øke doser på etablert blodtrykksbehandling.
 • Påvirkning av leververdier. Kontrolleres hver gang det tas blodprøver.
 • Benmargspåvirkning. Vanligst er fall i blodplater og fall i blodprosent. Fall i hvite blodlegemer (immunforsvar) forekommer også. Kontrolleres med blodprøver.
 • Hud: tørrhet og sårhet på håndflater og fotsåler. En sjelden gang blemmer. Forebygges ved å smøre huden godt, ikke gå med trange sko eller utføre aktiviteter som gir friksjon mot disse områdene.
 • Slimhinnepåvirkning: munnsårhet, munntørrhet og endret smakssans. En sjelden gang sårhet/blemmer som krever behandling.
 • Kvalme, oppkast, nedsatt matlyst og sure oppstøt.
 • Påvirkning av stoffskifte (kontrolleres i blodprøver). Stigning i blodsukker (kontrolleres i blodprøver).
 • Heshet.
 • Nyreskade med tap av protein (eggehvitestoffer) fra urin.
 • OBS: Redusert sårtilheling. Ved operasjoner/tannbehandling som er planlagt bør det tas behandlingspause. Informer derfor alltid lege/tannlege om at du bruker Kisplyx® før eventuelle inngrep planlegges/utføres.

For pasienter som får immunterapi kombinert med Kisplyx® kan det være vanskelig å skille mellom bivirkninger fra det ene og det andre medikamentet. Det er viktig at du forteller legen om plagene slik at tiltak for å avklare dem og begrense omfanget blir igangsatt. Dette vil kunne føre til at man unngår lengre behandlingspauser senere.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil