På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Cabometyx

Cabometyx (Kabozantinib®) brukes til behandling av nyrekreft med spredning. Medikamentet hemmer en rekke signalveier involvert i svulstvekst og nydannelse av blodkar. Behandlingen kan på den måten bremse utvikling av svulstene og hindre videre spredning. Cabometyx gis i tablettform, vanligvis en tablett daglig. Behandlingen refunderes via H-reseptordningen (Helseforetaket  dekker utgifter), og det er ikke egenandel. 

BEHANDLINGSPLAN

Cabometyx brukes enten som enkeltmedikament (monoterapi) eller i kombinasjon med immunterapi (nivolumab) ved behandling av nyrekreft med spredning. Doseringen er forskjellig ettersom i hvilken sammenheng behandlingen gis. I kombinasjon med immunterapi  er standarddose 40 mg –1 tablett daglig. Ved monoterapi er standard dose 60 mg – 1 tablett  daglig. Riktig startdose for deg avgjøres av legen din. Ikke alle kan bruke standarddose blant annet på grunn av bivirkninger. Dosereduksjon er vanlig. Medikamentet finnes i 60, 40 og 20 mg tabletter.

Inntak

svelges hel, skal ikke knuses. Tas utenom måltid (2 timer før, 1 time etter mat). Skal  ikke tas sammen med grapefrukt eller grapefruktjuice. Dersom du glemmer å ta tabletten en  dag, skal du ikke ta dobbel dose neste dag.

Før oppstart

Kontroll blodprøver og blodtrykk. Legen skal vurdere riktig startdose ut fra tidligere sykdommer og toleranse for liknende legemidler tidligere. Før oppstart vurderer legen om  noen av de medisinene du allerede bruker kan påvirke Cabometyx og motsatt, om Cabometyx  kan påvirke effekt av dine faste medisiner. I tillegg kan det være nødvendig å optimalisere annen behandling (for eksempel høyt blodtrykk) før oppstart av medikamentet.

Underveis

Kontroll blodprøver og blodtrykk hver 14. dag hos sykepleier i poliklinikken. Legetime cirka hver 4. uke i starten, økte intervaller ved god toleranse. Vurdering av toleranse/bivirkninger ved hver kontroll.

Evaluering

Vurdering av toleranse/bivirkninger (se under) ved hver kontroll hos sykepleier/lege. Radiologisk evaluering med nye bilder (CT/MR) etter 2–3 måneders behandling. Stabil sykdom er tilfredsstillende for å fortsette behandlingen. Det forutsetter god toleranse. Ikke  sjelden er det behov for dosereduksjoner på grunn av bivirkninger.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i ved denne behandlingen

Grad av bivirkninger er svært individuelt. I listen under nevnes de vanligste. Husk at du ikke  vil få alle disse symptomene. De fleste bivirkningene oppstår de første 8 ukene av behandlingen. Derfor følger vi deg tettere opp i starten. De fleste bivirkningene er doserelaterte, slik at en dosereduksjon vil bidra til reduserte plager. Det er viktig at du rapporterer bivirkninger ved kontrollene, eventuelt kontakter avdelingen mellom kontrollene ved sterke eller økte plager. Alle de nevnte bivirkningene kan være årsak  til dosereduksjon av Cabometyx og i noen tilfeller behandlingspauser.

 • Tretthet/fatigue
 • Høyt blodtrykk. For enkelte kan det bli nødvendig å starte blodtrykksbehandling, eventuelt øke doser på etablert blodtrykksbehandling.
 • Påvirkning av leververdier. Kontrolleres hver gang det tas blodprøver.
 • Benmargspåvirkning. Vanligst er fall i blodplater og fall i blodprosent. Fall i hvite  blodlegemer (immunforsvar) forekommer også. Kontrolleres med blodprøver.
 • Hud: tørrhet og sårhet på håndflater og fotsåler. En sjelden gang blemmer. Forebygges ved å smøre huden godt, ikke gå med trange sko eller utføre aktiviteter som gir friksjon mot disse områdene.
 • Slimhinnepåvirkning: munnsårhet, munntørrhet og endret smakssans. En sjelden gang sårhet/blemmer som krever behandling.
 • Kvalme, oppkast, nedsatt matlyst og sure oppstøt.
 • Påvirkning av stoffskifte (kontrolleres i blodprøver).
 • Stigning i blodsukker (kontrolleres i blodprøver).
 • Nyreskade med tap av protein (eggehvitestoffer) fra urin.
 • Heshet.
 • OBS: Redusert sårtilheling. Det bør ved operasjoner/tannbehandling som er planlagt tas behandlingspause. Informer derfor alltid lege/tannlege om at du bruker Cabometyx før eventuelle inngrep planlegges/utføres.

For pasienter som får immunterapi kombinert med Cabometyx kan det være vanskelig å skille mellom bivirkninger fra det ene og det andre medikamentet. Det er viktig at du forteller legen om plagene slik at tiltak for å avklare og begrense omfanget av bivirkninger blir igangsatt. Dette vil kunne  føre til at man unngår en lenger behandlingspauser senere. 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil