Cabometyx

Cabometyx® (kabozantinib) brukes til behandling av nyrekreft med spredning. Medikamentet hemmer en rekke signalveier involvert i svulstvekst og nydannelse av blodkar. Behandlingen kan på den måten bremse utvikling av svulstene og hindre videre spredning.

Cabometyx® gis i tablettform, vanligvis en tablett daglig. Behandlingen refunderes via H-reseptordningen (Helseforetaket dekker utgifter), og det er ikke egenandel.

BEHANDLINGSPLAN

1 tablett daglig. Vanlig startdose er 60 mg daglig. Riktig startdose for deg avgjøres av legen din.

Inntak: Tabletten skal svelges hel, må ikke knuses. Tabletten skal tas utenom måltid (2 timer før eller 1 time etter mat). Skal ikke tas sammen med grapefrukt eller grapefruktjuice.

Dersom du glemmer å ta tabletten en dag, skal du ikke ta dobbel dose neste dag.

Før oppstart:

Kontroll blodprøver og blodtrykk. Legen skal vurdere riktig startdose ut fra tidligere sykdommer og toleranse for liknende legemidler tidligere. Før oppstart vurderer legen om noen av de medisinene du allerede bruker kan påvirke Cabometyx og motsatt, om Cabometyx kan påvirke effekt av dine faste medisiner. I tillegg kan det være nødvendig å optimalisere annen behandling (for eksempel høyt blodtrykk) før oppstart av medikamentet.

Underveis:

Kontroll blodprøver og blodtrykk hver 14. dag hos sykepleier i poliklinikken eller fastlege. Legetime cirka hver 4. uke i starten, økte intervaller ved god toleranse. Vurdering av toleranse/bivirkninger ved hver kontroll.

EVALUERING

Vurdering av toleranse/bivirkninger (se under) ved hver kontroll hos sykepleier/lege. Radiologisk evaluering med nye bilder etter 2–3 måneders behandling. Stabil sykdom er tilfredsstillende for å fortsette behandlingen. Det forutsetter god toleranse. Ikke sjelden er det behov for dosereduksjoner på grunn av bivirkninger (se under).

BIVIRKNINGER

Grad av bivirkninger er svært individuelt. I listen under nevnes de vanligste. Husk at du ikke vil få alle disse symptomene. De fleste bivirkningene oppstår de første 8 ukene av behandlingen. Derfor følger vi deg tettere opp i starten. De fleste bivirkningene er doserelaterte, slik at en dosereduksjon vil bidra til reduserte plager.

Det er viktig at du rapporterer bivirkninger ved kontrollene, eventuelt kontakter avdelingen mellom kontrollene ved sterke eller økte plager.

Alle de nevnte bivirkningene kan være årsak til dosereduksjon av Cabometyx® og i noen tilfeller behandlingspauser.

  • Tretthet/fatigue
  • Høyt blodtrykk. For enkelte kan det bli nødvendig å starte blodtrykksbehandling, eventuelt øke doser på etablert blodtrykksbehandling.
  • Påvirkning av leververdier. Kontrolleres hver gang det tas blodprøver
  • Benmargspåvirkning. Vanligst er fall i blodplater og fall i blodprosent. Fall i hvite blodlegemer (immunforsvar) forekommer også. (kontrolleres ved blodprøver)
  • Hud: tørrhet og sårhet på håndflater og fotsåler. En sjelden gang blemmer. Forebygges ved å smøre huden godt, ikke gå med trange sko eller utføre aktiviteter som gir friksjon mot disse områdene
  • Slimhinnepåvirkning: munnsårhet, munntørrhet og endret smakssans. En sjelden gang sårhet/blemmer som krever behandling
  • Kvalme, oppkast, nedsatt matlyst og sure oppstøt
  • Påvirkning av stoffskifte (kontrolleres ved blodprøver)
  • Stigning i blodsukker (kontrolleres ved blodprøver)
  • Heshet