På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Afinitor

Afinitor® (Everolimus ) brukes til behandling av blant annet nyrekreft med spredning og flere andre typer kreft. Medikamentet hemmer signalveier involvert i svulstveksten. Behandlingen kan på den måten bremse utvikling av svulstene og hindre videre spredning. Afinitor® gis i tablettform, og  doseres 1 gang daglig. Behandlingen refunderes via H-reseptordningen (Helseforetaket  dekker utgifter), og det er ikke egenandel. 

BEHANDLINGSPLAN

Afinitor® brukes ved behandling av nyrekreft med spredning. Medikamentet finnes i 2.5 mg, 5 mg og  10 mg tablettstørrelse. Vanlig startdose er 10 mg daglig. Kontinuerlig behandling. For noen  pasienter er det nødvendig å starte med en lavere dose og andre vil oppleve at man under  behandlingen reduserer dosen. Riktig dose for deg avgjøres av legen din.

Inntak

Svelges hel med et glass vann, skal ikke knuses eller tygge. Tas konsekvent med eller  uten mat.

Før oppstart

Kontroll av blodprøver og klinisk status. Legen skal vurdere riktig startdose ut fra tidligere sykdommer og toleranse for liknende legemidler tidligere. Før oppstart vurderer legen om noen av de medisinene du allerede bruker kan påvirke Afinitor® og motsatt, altså om Afinitor® kan  påvirke effekt av dine faste medisiner.

Underveis

Kontroll av blodprøver og klinisk undersøkelse omtrent hver 14. dag hos sykepleier/lege i poliklinikken. I starten er det viktig med hyppige kontroller for å fange opp bivirkninger, men etter hvert blir det lengre intervaller mellom kontrollene ved god toleranse. Vurdering av toleranse/bivirkninger ved hver kontroll.

Evaluering

Vurdering av toleranse/bivirkninger (se nedenfor) ved hver kontroll hos sykepleier/lege. Radiologisk evaluering med nye bilder (CT/MR) etter 2–3 måneders behandling.

Stabil sykdom er tilfredsstillende for å fortsette behandlingen. Det forutsetter god toleranse. Ikke sjelden er det behov for dosereduksjoner på grunn av bivirkninger.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til ved denne behandlingen

Grad av bivirkninger er svært individuelt. I listen under nevnes de vanligste. Husk at du ikke  vil få alle disse symptomene. De fleste bivirkningene oppstår de første 8 ukene av behandlingen. Derfor følger vi deg tettere opp i starten. De fleste bivirkningene er doserelaterte, slik at en dosereduksjon vil som oftest bidra til reduserte plager.

Det er viktig at du rapporterer bivirkninger ved kontrollene, eventuelt kontakter avdelingen mellom kontrollene ved sterke eller raskt økende plager.

Alle de nevnte bivirkningene under kan være årsak til dosereduksjon av Afinitor® og i noen tilfeller behandlingspauser.

 • Tretthet/fatigue.
 • Pneumonitt / kjemisk lungebetennelse.
 • Påvirkning av fettstoffskiftet.
 • Påvirkning av leververdier. Kontrolleres hver gang det tas blodprøver.
 • Benmargspåvirkning. Vanligst er fall i blodplater og fall i blodprosent. Fall i hvite blodlegemer (immunforsvar) forekommer også. Kontrolleres med blodprøver.
 • Økt risiko for infeksjoner med sopp, uvanlige virus, og infeksjon med uvanlige bakterier (opportunistiske infeksjoner).
 • Hud: Utslett.
 • Slimhinnepåvirkning: munnsårhet, munntørrhet og endret smakssans. En sjelden gang sårhet/blemmer som krever behandling.
 • Kvalme, oppkast, nedsatt matlyst og sure oppstøt.
 • Påvirkning av stoffskifte (kontrolleres i blodprøver).
 • Stigning i blodsukker (kontrolleres i blodprøver).
 • Nyreskade med tap av protein (eggehvitestoffer) fra urin.
 • Høyt blodtrykk
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil