Utredning ved melanom

Den dramatiske økningen i antall tilfeller av melanom har ført til en økt bevissthet i befolkningen om sammenhengen mellom soling og malignt melanom. Personer med mistenkelige føflekker oppsøker lege tidligere i dag enn før.

Ved mistanke om melanom skal legen alltid kartlegge sykehistorien, utføre en adekvat klinisk undersøkelse og eventuelt undersøke huden med et dermatoskop, som er et spesielt forstørrelsesglass med en sterk lampe inni. Mistenkelige føflekker og hudlesjoner vil bli fjernet og sendt til histologisk undersøkelse.

ABCDE-regelen

ABCDE-regelen kan være et godt hjelpemiddel for å følge med på føflekkene dine. Dersom en føflekk har ett eller flere av punktene under bør du oppsøke lege og få undersøkt føflekken nærmere.

Ondartet føflekk som er asymmetrisk, har ujevn kant og ujevn farge.
 • A - Asymmetri
 • B - Begrensning. Disse føflekkene har ofte en ujevn (uskarp, uregelmessig) kant.
 • C - Culør. Fargen er ujevn og ofte med sorte partier.
 • D - Diameter. Føflekkene er ofte 6 millimeter eller større.
 • E - Elevasjon (høyde).

Føflekker kan beskrives som atypiske basert på funn under klinisk undersøkelse. En atypisk føflekk er:

 • minst 5 mm stor
 • asymmetrisk
 • og har uregelmessig, ofte diffus avgrensning og fargevariasjon

Vevsprøvetaking

Dersom føflekker blir ansett som mistenkelige og utvikling av ondartet føflekk ikke kan utelukkes, blir det tatt en vevsprøve. Denne kan utføres av fastlege eller hudlege. Ved spesielt store lesjoner eller beliggenhet på kosmetisk utsatte steder, som i ansiktet, bør fjerningen foretas av kirurg/plastikkirurg. I de tilfeller der føflekken er lokalisert i ansiktet hos eldre, svekkede personer eller ved mistanke om kreftutvikling i en liten del av en stor lesjon, kan det være aktuelt med en begrenset vevsprøve til histologisk diagnostikk.

En atypisk føflekk bør kun fjernes dersom det foreligger mistanke om kreftforandringer. Hvis du har en atypisk føflekk, eller har et nært familiemedlem med føflekkreft, skal du henvises til hudlege for informasjon, opplæring og oppfølging.

Den endelige diagnosen baseres på histopatologiske undersøkelser av den fjernede føflekken.

Melanom i slimhinne

Ved mistanke om malignt melaom i slimhinne i hode/hals området, skal kliniske undersøkelser suppleres med:

 • CT/MR  hodeskalle/halsens forside
 • CT av lungene
 • ultralyd lever
 • blodprøver

Tumortykkelse (Breslow)

Tumortykkelse er den viktigste histologiske enkeltfaktor for å vurdere svulsten. Svulstens vertikale tykkelse (dybdevekst) måles med et mikrometer montert i mikroskopet ved undersøkelse, og angis i millimeter med en desimal.

 

Analyse av vevsprøver

Vevsprøver sendes til histologisk analyse. Histologisk informasjon er viktig og kan være avgjørende for hvilken behandling som skal gis og for videre vurdering. Satellitter i lærhuden (dermis) inkluderes i utredningen. 

Ved mikroskopisk undersøkelse av mistenkelige føflekker baserer patologen seg på forekomst og lokalisasjon av atypiske melanocytter

Slimhinne

Cirka 1/3 av melanomene i nese- og munnhule er uten pigmentet melanin, det vil si at de ikke er brune/svarte, men ofte rødlig/rosa. Denne typen malignt melanom kan være vanskelige å skille fra andre kreftformer i slimhinnene. På grunn av dette brukes immunhistokjemi.