På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Oppfølging ved melanom

Formålet med oppfølging er å:

 • diagnostisere residiv/metastaser mens tumorvolumet er lite og lettere kan behandles, gjerne kirurgisk.
 • formidle kunnskap om egenundersøkelser og gode solvaner.
 • gi pasienten trygghet.
 • vurdere øvrige hudlesjoner.

Kontroll av melanom i hud

 • Ved melanom in situ gis én enkelt kontroll for informasjon, arrinspeksjon, samt opplæring i egenkontroll og solvaner.
 • Ved melanom med Breslowtykkelse mindre enn 1 mm gjøres kontroll hver 3. måned i 3 år, deretter kun ved behov.
 • Ved melanom med Breslowtykkelse større enn 1 mm gjøres kontroll hver 3. måned i 3 år, deretter hver 6. måned i 2 år, og videre ved behov. Dette avhenger av primærsvulstens tykkelse.
 • Ved melanom med spredning til lymfeknuter (stadium lll) gjøres kontroll hver 3. måned i 3 år og så hver 6. måned i ytterlige 2 år.

Klinisk undersøkelse ved kontroll, omfatter:

 • kartlegging av eventuelt vekttap, smerter eller andre symptomer 
 • inspeksjon og palpasjon av operajonsarr
 • palpasjon av alle lymfeknuteregioner (armhule, lyske, hals)
 • inspeksjon av hudoverflate

Supplerende undersøkelser som kan være aktuelle:

 • Røntgenundersøkelser gjøres avhengig av melanomets tykkelse, sykdomsstadium, som ledd i evaluering ved behandling og ved evetuell inklusjon i studie.
 • Blodbrøvescreening
 • Ultralyd av regionale lymfeknuter hver 6. måned i 3 år anbefales hos pasienter som er blitt behandlet for melanom med tykkelse >2mm.
 • CT er indisert i oppfølgingen etter lymfeknutedisseksjon og hos pasienter som inngår i kliniske studier.
 • PET/CT kan være nyttig før lymfeknutedisseksjon og før kirurgisk behandling av fjernspredning.

Kontroll av melanom i slimhinne

Pasienten bør kontrolleres hver 2.–3. måned med endoskopi av nese/bihuler (naso-/sinoskopi) det første året etter primærbehandling, hver 3.–4. måned det andre året. Deretter hvert halvår i minst 3 år, totalt 5 år.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil