På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved hudkreft (non melanom)

Ved hudkreft brukes TNM-klassifikasjonen som betegner hvor utbredt sykdommen er på tidspunktet den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

Bildeserie over stadieinndeling

T-stadium

 • TX – primærsvulst kan ikke vurderes
 • T0 – ikke påvist primærsvulst
 • Tis – karsinom in situ
 • T1 – svulst er 2 cm eller mindre i største dimensjon
 • T2 – svulst er over 2 cm-5 cm i største dimensjon
 • T3 – svulst er over 5 cm i største dimensjon
 • T4 – svulst infiltrerer dypt under huden, til strukturer som brusk, skjelettmuskulatur eller ben

I de tilfeller der det foreligger flere svulster samtidig, klassifiseres sykdommen etter den største svulstens T-kategori og antallet på de andre svulstene settes i parantes. 

N-stadium

 • NX – spredning til lymfeknuter kan ikke vurderes
 • N0 – ingen spredning til nærliggende (regionale) lymfeknuter
 • N1 – spredning til regionale lymfeknuter

M-stadium

 • MX – fjernspredning kan ikke vurderes
 • M0 – ingen fjernspredning
 • M1 – fjernspredning  
TNM-klassifikasjonen

Spredningsveier

Basalcellekarsinom

Basalcellekarsinom er en lokal sykdom og den sprer seg nesten aldri, hverken til lymfeknuter eller andre organer. Ubehandlet kan de imidlertid gi betydelige lokale plager, med vevsødeleggelse, innvekst i naboorganer og funksjonstap.

Plateepitelkarsinom

Plateepitelkarsinom kan gi både lokale plager og spre seg gjennom lymfe- og blodsystemet. De hyppigste lokalisasjoner for fjernspredning er lunge, lever og skjelett.

Lymfeknuter i hode-halsregionen som kan affiseres av spredning fra plateepitelkarsinom

De enkelte grupper av lymfeknuter drenerer sine bestemte hudområder, selv om det er litt overlapping i grenseområdene. Ved spredning som manifesterer seg etter behandling av modersvulst er det derfor viktig å vite hvor modersvulst var.

Lymfeknutområder som drenerer hud på resten av kroppen

Dersom en eller flere lymfeknuter (merket med svart) er affisert utenom det primære drenasjeområdet for det aktuelle hudavsnitt (merket i grått), regnes det som en metastase M1, og ikke som primær lymfeknutespredning.  

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil