På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Overlevelse ved hudkreft (non melanom)

Basalcellekarsinom

Basalcellekarsinom har en overlevelsesrate på over 90 % med moderne behandling, selv om flere behandlingsmodaliteter må benyttes. Problemet er imidlertid at nye lesjoner i huden har en tendens til å dukke opp over tid, slik at man trenger gjentatte behandlinger. Dette gjelder spesielt de arvelige formene og immunsupprimerte pasienter.

Plateepitelkarsinom

For plateepitelkarsinom vil resultatene også være gode ved lokalisert sykdom, men risikoen for spredning gjennom lymfe- og blodsystemet er høyere. Ved spredning via blodsystemet er sykdommen i prinsippet ikke mulig å helbrede.

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med plateepitelkarsinom i hud, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil