På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Årsaker til hudkreft (non melanom)

Hovedårsaken til økt risiko for hudkreft, både basal- og plateepitelkarsinom, er kumulert solbelastning og langvarig eksponering for vær og vind. Forekomsten øker derfor med økende alder.

Solstråler på hud kan, i tillegg til mange nyttige effekter som vitamin D-syntese, brunhet og velvære, gi DNA-skade i celler som deler seg, og over tid føre til kreftutvikling. Hudtype 1 og 2 gir høyere risiko sammenliknet med de andre hudtypene. 

Historisk sett er det i egyptiske skrifter fra 500 f.Kr. erkjent at sol kunne forårsake hudsvulster.

I 1756 påviste den engelske legen Pott en økt risiko for skrotal hudkreft hos feiere på grunn av sot.

Senere er både arsenikk, røntgenstråler og kronisk irritasjonstilstander forbundet med økt risiko for hudkreft.

Enkelte arvelige tilstander som Gorlins syndrom og Xeroderma Pigmentosum er spesielt utsatt for hudkreft i ung alder.

Langvarig immunsuppresjon, etter for eksempel organtransplantasjon, viser seg å gi betydelig økt risiko for disse hudkrefttypene, og representerer en stor og økende utfordring.

 

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil