Kreft i skjeden

Kreft i skjeden er en svært sjelden sykdom. Årlig rammes 12-15 kvinner i Norge. Gjennomsnittsalder er cirka 60 år.

Kreft i skjeden deles inn i 4 stadier (utbredelse):

  • Stadium I: Svulsten er lokalisert i skjeden.
  • Stadium II: Svulsten har vokst gjennom skjedeveggen til støttevevet omkring.
  • Stadium III: Svulsten har vokst fast i bekkenveggen.
  • Stadium IV: Svulsten har vokst inn i blæreveggen, inn i endetarmen, eller har spredt seg til andre steder i kroppen.

Hvilke symptomer har sykdommen?

De vanligste symptomene er utflod, blødning og smerter.

Hva forårsaker sykdommen?

Vi vet i dag ikke årsaken til kreft i skjeden.

Hvordan stilles diagnosen?

Gynekologisk undersøkelse gjennomføres i lett narkose. Det gjøres en utskrapning fra livmorlegemet og livmorhalsen og det tas vevsprøve fra livmorhalsen. Dersom det er mistanke om at svulsten har spredt seg til blære eller tarm gjøres en undersøkelse av urinblære (cystoskopi) og endetarm (rektoskopi). I tillegg tas CT av lunger og mage og/eller MR av mage og bekken.

Disse undersøkelsene gjøres for å kartlegge sykdomsutbredelse før en bestemmer behandlingen.

Hvordan behandles sykdommen?

Behandlingen er avhengig av hvor utbredt sykdommen er.

Kirurgi

Hvis det er mulig å fjerne svulsten operativt, innebærer dette som regel fjerning av hele eller store deler av skjeden. I tillegg fjernes livmoren med livmorhals og støttevevet omkring. Det kan i helt spesielle tilfeller være mulig å få utført en plastisk operasjon hvor man konstruerer en ny skjede.

Strålebehandling

Ofte vil strålebehandling være den best egnede behandlingsformen, som regel i kombinasjon av utvendig og innvendig stråling. Det kan også være aktuelt å gi strålebehandling etter operasjon.

Cellegift.

Cellegift kan være aktuelt å gi etter operasjon, strålebehandling, og hvis sykdommen har spredt seg til andre deler av kroppen.

Hvordan er forløpet?

Forløpet er avhengig av sykdomsutbredelsen. Behandlingsperioden kan strekke seg over flere måneder dersom man gjennomgår både kirurgi og strålebehandling.