På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Plutselig overgangsalder

Teksten som presenteres her er i hovedsak hentet fra Gynea, et veiledet internettbasert lærings -og mestringsprogram for kvinner som har hatt underlivskreft. Hensikten er å bidra til økt kunnskap om de kroppslige og psykologiske endringene som er vanlig etter kreftbehandling. Når man får innsikt i og forståelse for hva sykdom og behandling har ført til av endringer, kan det gi både gjenkjennelse og opplevelse av kontroll, noe som igjen gjør at man kan leve bedre med endringene. Gjennom faktakunnskap håper vi å kunne gi deg nyttig informasjon som kan bidra til mestring av den situasjonen du er i nå. 
Gynea bygger på forskning, kunnskap og klinisk erfaring fra kreftbehandling og mestringspsykologi og er utviklet av et team med et bredt spekter av ekspertise og erfaring innen feltet. Programmets innhold er underlagt opphavsrett og er utviklet under ledelse av professor i sykepleie Ragnhild Johanne Tveit Sekse og overlege i gynekologi og PhD Henrica Werner. Gynea er en del av et forskningsprosjekt innenfor INTROMAT under Helse Bergen som er et femårig IKT-fyrtårnprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd.

Gynea presenteres i Kreftlex som følge av et samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo Universitetssykehus HF.
Les mer om Gynea

Når man fjerner eggstokker, får cellegift eller stråling mot bekkenet, kan dette føre til at en kommer plutselig i overgangsalderen.

En såkalt kunstig overgangsalder, spesielt hos yngre kvinner, kan gi kraftigere symptomer enn hos dem som kommer naturlig i overgangsalderen. Vi vet også at en del kvinner som er ferdig med overgangsalderen når de blir behandlet for underlivskreft, kan oppleve en ny og annerledes overgang, mens andre igjen ikke har noen plager.

Vanlige symptomer er hetetokter, svette, tørre slimhinner i skjeden, nedsatt sexlyst, søvnvansker, vektøkning, tristhet og depresjon, humørsvingninger og irritabilitet. Grunnen til overgangsplagene er at eggstokkene, som før overgangsalderen er hovedprodusent av østrogen, progesteron og testosteron, ikke lenger produserer disse hormonene.

Kvinner forteller om hetebyger som kommer brått og uventet etter behandling. En del kvinner forteller at hetetoktene kan være svært forstyrrende. 

Disse plagene vil etter hvert avta og forsvinne, selv om noen beskriver en annen form for kulde og varme flere år etter behandling.  Mange forteller at de lærer seg å håndtere endringer i kroppstemperaturen etter hvert, for eksempel ved å kle seg annerledes enn tidligere.

Hva kan jeg gjøre?

  • Tenk gjennom hvilke materiale sengetøy og nattøy er laget av – og gjør valg ut ifra det. For mange kan naturprodukter som bomull og ull være et godt valg, etter som det er pustende materialer.
  • Å bruke klær i rent naturmateriale, som bomull og ull, er for mange det beste, men gjerne ikke for alle.
  • Bruk gjerne klær som lett kan tas av og på.
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil