På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Cisplatinkur

Denne kuren består av cellegiften cisplatin. Kuren gis blant annet ved kreft i eggstokker, eggledere, livmor, livmorhals og  bukhinne. Den gis også i kombinasjon med strålebehandling ved kreft i livmorhals, vulva og vagina. 

Hvordan kan jeg forberede meg?

Du trenger ikke gjøre noen spesielle forberedelser i forkant. Lev så normalt som mulig.

Du må ta kur-medisiner som angitt på resept/eget skriv. 

Hvordan foregår behandlingen?

Det tas blodprøver før hver kur. Ta blodprøver på sykehusets laboratorier før du møter til angitt tid og sted i innkallelsen. Du  får samtale med lege og sykepleier. Legen vurderer blodprøvene og din allmenntilstand før kuren bestilles. Det må  påberegnes noe ventetid mens apoteket klargjør kuren.

Kuren gis direkte inn i blodet (intravenøst) gjennom en venekanyle på armen. Det brukes en dråpetellemaskin som sørger  for at riktig mengde væske gis på riktig tid.

Du kan være i aktivitet, spise og drikke dersom du ikke har fått beskjed om noe  annet.

Gjør det vondt?

Stikk fra blodprøve og veneflon kan medføre kortvarig ubehag. Ellers er ikke behandlingen forbundet med smerter.

Hvor lenge varer behandlingen?

Kuren varer i 4–4,5 time.

Hva skjer etterpå?

Etter at kuren er ferdig fjernes venekanylen og du kan reise hjem.

Ny kur hver 7. dag (kombinasjon med strålebehandling) eller hver 3. uke. Hvor mange kurer som gis, vurderes individuelt av  legen.

Må jeg ta medisiner?

Kombinasjon med strålebehandling: Nei.

Hver 3. uke: Ja, du må ta kur-medisiner som angitt på resept/eget skriv.

Bivirkninger og komplikasjoner

Bivirkninger og komplikasjoner kan forekomme i ulik grad. Det er viktig at du gir beskjed til lege eller sykepleier dersom noe  plager deg slik at vi sammen finner beste løsning for deg.

Kvalme og oppkast

Kvalme og oppkast kan forekomme ved denne kuren. Du vil få forebyggende medisiner.

Nevropati

Kuren kan påvirke perifere nerver og føre til nummenhet, stikking, prikking, kløe, brennende eller manglende følelse i fingre og/eller tær. Massasje og varme kan gi midlertidig lindring. Symptomene er forbigående i de fleste tilfeller, men noen  plager kan forbli.

Nyrer

Kuren kan føre til redusert nyrefunksjon. Under behandlingen får du tilført ekstra væske intravenøst for å sikre god  gjennomstrømming i nyrene og bedre utskillelse av avfallsstoffer. Dette kan medføre forbigående vektoppgang. Det  viktigste du kan gjøre for å forebygge dette er å drikke rikelig mellom kurene. Nyrefunksjonen vil bli kontrollert underveis.

Elektrolyttforstyrrelser

Kuren kan påvirke kroppens elektrolytter, som for eksempel natrium, kalium, kalsium og magnesium. Dette kontrolleres med  blodprøver og korrigeres etter behov.

Hørsel

Kuren kan skade det indre øret og føre til øresus, pipelyder og nedsatt hørsel.

Infertilitet

Kuren kan medføre varig infertilitet.

Skal jeg til kontroll eller følges opp på noen måte?

Ja, dette vil du få mer informasjon om.

Faresignaler

Cellegift kan redusere benmargens produksjon av røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Dette kan føre til lav  blodprosent, redusert immunforsvar og/eller nese- og hudblødninger. Vi anbefaler å unngå nærkontakt med mennesker med  kjent infeksjonssykdom.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (uansett tid på døgnet) og informer om at du får cellegiftbehandling dersom du  opplever:

  • En enkelt temperaturmåling ≥ 38,3 °C
  • Vedvarende temperatur ≥ 38,0 °C i mer enn en time
  • Frostanfall (uvilkårlige muskelsammentrekninger)
  • Spontane nese- eller hudblødninger. Småblødninger som skyldes såre slimhinner i nesen er ikke farlig
  • Andre infeksjonstegn, for eksempel utslett/kløe, kraftig redusert allmenntilstand, endret mental funksjon
  • Tilstreb så korrekt måling av kroppstemperatur som mulig. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer                                                   
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil