På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved livmorhalskreft

I henhold til FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) er stadieinndelingen klinisk. Den baserer seg på funn ved gynekologisk undersøkelse, cystoskopi, rektoskopi, urografi samt røntgen toraks.

Bildediagnostikk, CT, MR og/eller PET, får ikke telle med i stadiebestemmelsen, men vektlegges ved valg av behandling. Ved mikroinvasiv kreft baseres stadiebestemmelsen på funn ved histologisk undersøkelse.

I tilfeller hvor det er gjort fjerning av livmor (hysterektomi) uten at livmorhalskreft var erkjent før operasjon, skal sykdommen klassifiseres som livmorhalskreft uten stadieinndeling.

Bildeserie av stadieinndelingen

Stadieinndeling etter FIGO

Stadium I: Svulsten er begrenset til livmorhalsen (utbredelse til livmor ignoreres).

 • Stadium Ia: Svulsten er kun påvisbar ved mikroskopisk undersøkelse, med dypeste innvekst ≤ 5 mm og største utbredelse ≤ 7 mm
 • Stadium Ia1: Infiltrasjonsdybde ≤ 3 mm, vannrett (horisontal utbredelse) ≤ 7 mm*
 • Stadium Ia2: Infiltrasjonsdybde > 3 mm, men ikke > 5 mm, horisontal utbredelse ikke > 7 mm
 • Stadium Ib: Svulsten er makroskopisk påvisbar, eller preklinisk kreft > Ia**
 • Stadium Ib1: Makroskopisk synlig svulst. Største svulstdiameter ≤ 4 cm.
 • Stadium Ib2: Makroskopisk synlig svulst. Største svulstdiameter > 4 cm.

Stadium II: Svulst vokser utenfor livmorhalsen, men når ikke bekkenveggen eller ytre tredjedel av skjede. 

 • Stadium IIa: Uten innvekst i parametriene
 • Stadium IIa1: Klinisk synlig svulst ≤ 4 cm i største diameter
 • Stadium IIa2: Klinisk synlig svulst > 4 cm i største diameter
 • Stadium IIb: Tydelig innvekst i parametriene

Stadium III: Svulstutbredelse til bekkenveggen og/eller svulsten involverer ytre tredjedel av skjede og/eller svulsten forårsaker hydronefrose eller ikke-fungerende nyre***.

 • Stadium IIIa: Svulsten involverer ytre tredjedel av skjede, men ingen utbredelse til bekkenveggen
 • Stadium IIIb: Utbredelse til bekkenveggen og/eller hydronefrose eller ikke-fungerende nyre

Stadium IV: Svulstutbredelse utenfor det lille bekkenet, eller svulsten involverer (bekreftet med histologi) endetarm og blæreslimhinner.

 • Stadium IVa: Svulsten har spredt seg til naboorganer
 • Stadium IVb: Fjernspredning

* Innvekst skal ikke være dypere enn 5 mm. Innvekst rapporteres i mm. Involvering av blodkar eller lymfekar endrer ikke stadieinndelingen.

** Alle makroskopisk synlige svulster, selv de med overfladisk innvekst, tilhører stadium Ib.

*** Ved palpasjon via endetarmen finnes det ikke et tumorfritt rom mellom svulsten og bekkenveggen. Alle tilfeller med hydronefrose eller ikke-fungerende nyre inkluderes om ikke det finnes andre grunner til hydronefrosen.

FIGO-klassifikasjon

Spredningsveier

Svulstdannelsen begynner på et tidlig stadium, før kreftcellene har begynt å vokse inn i det vevet som omgir dem (preinvasivt stadium). Utviklingstiden til invasiv kreft kan være kort, men tar vanligvis flere år. Ved overgangen til invasiv kreft bryter svulstcellene igjennom basalmembranen og vokser inn i støttevev (stroma). Derfra vokser svulsten videre ut i parametriene og kan bryte gjennom veggen til blære eller endetarm.

Ved innvekst i parametriene kan det forekomme avklemming av urinlederene. På livmorhalsen kan svulsten være eksofytisk eller nekrotisk. Livmorhalsen vil ofte få økt diameter.

Svulstceller kan vokse inn i blod- og lymfekar og gi anledning til spredning i lymfeknuter på bekkenveggene, rundt store blodkar og i sjeldne tilfeller i mediastinum eller ovenfor kragebenet. Hyppigheten av spredning til lymfeknuter øker med økende svulststørrelse og stadium.

Ved innvekst i blodkar kan svulstceller spre seg til lungene. Spredning til leveren kan forekomme, men er sjeldne på diagnosetidspunktet, litt hyppigere ved senere tilbakefall. 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil