På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Årsaker til livmorhalskreft

Livmorhalskreft rammer stort sett bare kvinner som har vært seksuelt aktive. Risikoen for å utvikle livmorhalskreft øker med antall seksuelle partnere.

Risikofaktorer

Infeksjon med humant papillomavirus (HPV) har vist seg å være hovedårsaken for utvikling av livmorhalskreft. En HPV-infeksjon er vanligvis harmløs og forbigående og gir ingen symptomer. Viruset smittes ved seksuell kontakt. Det er mange typer av dette viruset. Type 6 og 11 gir anledning til kjønnsvorter (acuminate condylomer), mens en lang rekke typer anses som svulstfremkallende og omtales som høyrisiko-virus. Av disse er type 16 og 18 de vanligste, men også type 31, 33 og 45 har blitt påvist i vev fra livmorhalskreft i Norge. Det er bare en liten andel av de kvinnene som smittes med HPV, som utvikler livmorhalskreft. Det antas at de fleste seksuelt aktive kvinner blir utsatt for smitte med HPV, men bare cirka 1 % utvikler livmorhalskreft.

Kvinner med svekket immunsystem (kroppens forsvarssystem) har økt risiko for å utvikle livmorhalskreft. Dette ses hos kvinner som får immunsupprimerende behandling eller har HIV-infeksjon.

Røyking ser ut til å øke risikoen for utvikling av denne krefttypen, sannsynligvis gjennom en påvirkning av immunsystemet i livmorhalsen. 

Vaksine mot HPV infeksjon

Vaksine mot HPV har vist seg veldig effektiv i forebygging av livmorhalskreft. Vaksinen beskytter mot HPV 16 og 18 som forårsaker cirka 70 % av tilfellene av livmorhalskreft.

I Norge får nå både jenter og gutter tilbud om HPV-vaksinen når de er 12 år, som en del av det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. For begge kjønn vil vaksinasjonen forebygge HPV-relatert kreft, men i tillegg vil vaksinerte gutter/menn på denne måten ikke være en smittekilde for kvinner, noe som er viktig for å redusere forekomsten av livmorhalskreft.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil