På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Nevropati - for deg som har fått cellegift

Teksten som presenteres her er i hovedsak hentet fra Gynea, et veiledet internettbasert lærings- og mestringsprogram for kvinner som har hatt underlivskreft. Hensikten er å bidra til økt kunnskap om de kroppslige og psykologiske endringene som er vanlig etter kreftbehandling. Når man får innsikt i og forståelse for hva sykdom og behandling har ført til av endringer, kan det gi både gjenkjennelse og opplevelse av kontroll, noe som igjen gjør at man kan leve bedre med endringene. Gjennom faktakunnskap håper vi å kunne gi deg nyttig informasjon som kan bidra til mestring av den situasjonen du er i nå. 
Gynea bygger på forskning, kunnskap og klinisk erfaring fra kreftbehandling og mestringspsykologi og er utviklet av et team med et bredt spekter av ekspertise og erfaring innen feltet. Programmets innhold er underlagt opphavsrett og er utviklet under ledelse av professor i sykepleie Ragnhild Johanne Tveit Sekse og overlege i gynekologi og PhD Henrica Werner. Gynea er en del av et forskningsprosjekt innenfor INTROMAT under Helse Bergen som er et femårig IKT-fyrtårnprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd.

Gynea presenteres i Kreftlex som følge av et samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo Universitetssykehus HF.
Les mer om Gynea

Dersom du har fått cellegift har du kanskje fått en nerveskade, nevropati eller polynevropati, som er en uønsket bivirkning av en type cellegift. Nevropati er forårsaket av små skader på spesielt de lengste nervene vi har i kroppen, det vil si nerver som går til fingre og føtter. Mange opplever skaden som smerte, prikking, brenning, nedsatt muskelkraft og følelsesløshet. Lett berøring kan utløse smerte eller ubehag.

Dette kan begrense dine daglige aktiviteter og noen får dårligere søvn, som igjen påvirker livskvaliteten. Symptomene kommer ofte gradvis under cellegiftbehandlingen, men kan også komme etter avsluttet behandling. Symptomene er som regel avtagende, men kan bli en varig tilstand eller plage.

Hva kan jeg gjøre?

  • Massasje og lett mobilisering av leddene fremmer sirkulasjon og kan lindre smerte.
  • Styrkeøvelser, balanseøvelser og tøyninger kan hjelpe.
  • Bruk av sko innendørs når du er ustø (for eksempel om natten).
  • Fysioterapi og varme- eller kuldebehandling kan også være smertelindrende tiltak.
  • Transcutan nervestimulering (TENS) og akupunktur har vist seg å ha effekt på nevropatisk smerte generelt, og kan tenkes å ha effekt på nevropati som skyldes behandling med cellegift.
  • Bruk av kompresjon i form av støttestrømpe, dersom man har hevelse, kan også ha en lindrende effekt.
  • Salven Lidokain 5% har vist seg å ha god lindring på denne type smerte. Salven er noe du kan påføre selv ved behov. Snakk gjerne med legen din om det kan være noe du kan prøve.
  • Ta det opp med legen din og vurder henvisning til fysioterapi. For den som har uttalt nevropati etter cellegiftbehandling kan man ha rett til stønad for behandling hos fysioterapeut.
  • Ved nummenhet og nedsatt funksjon i føttene er det viktig med god pleie av føttene. Det kan også være lurt å bruke sko eller tøfler når man går i huset i mørket, det hjelper på stødighet, som igjen gir mindre risiko for å falle.
  • Andre tiltak kan være å få hjelp til å tilrettelegge hverdagens gjøremål ved eventuelt anskaffelse av hjelpemidler. 
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil