Niraparib (Zejula)

Niraparib (Zejula®) er kapsler som kan gis til pasienter som har hatt tilbakefall av eggstokk-, bukhinne- eller egglederkreft og som har hatt respons på platinumbasert kjemoterapi. Behandlingen gis for at tilbakefall av kreften skal utsettes. Dette kalles vedlikeholdsbehandling.

Slik tar du niraparib

Startdose niraparib er 3 kapsler på 100 mg (300 mg) en gang daglig. Noen ganger vurderes det å gi en mindre dose basert på vekt.

Kapslene skal svelges hele og tas uavhengig av måltider. Du bør ta dosen med niraparib til omtrent samme tid hver dag. Det kan være lurt å ta kasplene rett før du legger deg til å sove for å minske risikoen for kvalme. Hvis du kaster opp eller glemmer en dose med niraparib, skal det ikke tas en ekstra dose. Neste dose skal tas til vanlig tid.

Du skal gå til vanlige kontroller med klinisk undersøkelse og blodprøvetaking under hele behandlingen - vanligvis hver 3. måned ved gynekologisk kreft poliklinikk eller hos egen gynekolog.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Blodprøver må være tilfredstillende før oppstart av niraparib. Under behandlingen skal blodprøver tas ukentlig den første måneden, deretter månedlig i 11 måneder. Etter dette skal behandlende lege på sykehuset vurdere behov for blodprøver (vanligvis hver 3. måned). Blodprøvene tas hos fastlege som tar kontakt med sykehuset ved behov. Blodprøvene du skal ta er røde blodceller (Hb), blodplater (trombocytter), hvite blodceller (leukocytter + differensialtelling) og nyrefunksjonsprøve (kreatinin).

Ved Hb <10, trombocytter <100 og neutrofile (en type hvite blodceller) <1.5, skal fastlegen kontakte sykehuset. Ta derfor med deg dette skrivet til din fastlege.

Blodtrykket måles ukentlig i 2 måneder, deretter månedlig til det har gått 1 år. Deretter regelmessig ved kontroller.

Du kan ta niraparib sammen med de fleste andre medisiner, men opplys legen din om hvilke medisiner du ellers bruker.

Bivirkninger

De fleste får bivirkninger av behandlingen, men de er ofte milde og forbigående. De håndteres med symptomlindrende behandling, behandlingspause og/eller dosereduksjon. Dersom bivirkninger oppstår, skal du ta kontakt med din fastlege som ved behov tar kontakt med sykehuset.

Bivirkninger som forekommer hos 20 prosent eller flere

  • Nedsatt Hb som kan medføre at du føler deg trett eller kortpustet
  • Nedsatt antall trombocytter - dette kan øke risikoen for blødninger
  • Forstoppelse
  • Kvalme/oppkast/ nedsatt apetitt
  • Søvnproblemer
  • Hodepine
  • Tretthetsfølelse, mangel på energi (utmattelse/fatigue)
  • Høyt blodtrykk