På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Overlevelse ved kreft i eggstokk og eggleder

Epitelial eggstokkreft 

Sykdommens utbredelse ved oppstart av behandling har stor betydning for ventet utvikling og sykdomsforløp. Mengde svulstvev som blir igjen etter operasjon, samt svulstvevets differensieringsgrad og celletype (histologisk type) er også av betydning for prognosen.

I stadium I har celletypen og svulstens hissighet (differensieringsgrad og ploidi) vesentlig betydning. Ut fra disse parametrene oppdeles svulstene i lav- og høyrisikogrupper. Lavrisiko: Stadium I a-c, grad 1-2, ikke-klarcellet type og diploid. Høyrisiko: Grad 3, klarcellete eller aneuploide.

En ploiditetsanalyse skiller mellom dioploide (mindre aggressive) svulster og aneuploide (mer aggressive) svulster. Pasienter med diploide svulster har en tydelig lengre gjennomsnittlig overlevelse enn de med aneuploide svulster; respektivt 5 år mot 1 år.

Ved borderline eggstokkreft er prognosen god. Tilbakefall av kreftsykdom ses de første 10 år ved stadium I: 3%, stadium II: 25% og stadium III: 35%. 

Ikke-epitelial eggstokkreft

Ved ikke-epitelial eggstokkreft, germinalcellesvulster, er det 98 % 5-års overlevelse ved stadium I og 95 % 5 års overlevelse ved utbredt sykdom (sykdom med spredning). Det er rapportert normal fruktbarhetsevne og 96 % 5-års overlevelse etter fertilitetsbevarende operasjon og 3 kurer med BEP (cisplatin/etoposid/bleomycin). Ved granulosacelletumorer ses omlag 90 % 5-års overlevelse.

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med eggstokkreft, i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1983-2022.
Kilde: Kreftregisteret.

Egglederkreft

Prognosen er som for eggstokkreft.

Viktige prognostiske faktorer:
  • Lite utbredt kreftsykdom: Svulstruptur og dybdeinnvekst i forhold til serosa (bukhinne)
  • Utbredt kreftsykdom: Gjenværende svulstmengde etter primæroperasjon

 
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil