Oppfølging ved kreft i bukhinnen

Den første kontrollen gjøres etter 3 måneder.
  • Radikalt behandlet pseudomyxom peritonei kontrolleres årlig i 5 år, deretter ettersjeldnere frem til 10 år.
  • Adenokarsinomer og mesoteliom kontrolleres hver 3. måned første året. Deretter etter 1½, 2, 3, 4 og 5 år, eller til sykdomsprogresjon. første kontroll er i behandlingstjenesten, deretter ved eget sykehus.

Kontrollene består av:

  • klinisk undersøkelse av buken
  • eksplorasjon av endetarm og skjede
  • tumormarkørene CEA, CA 19-9, CA 125 kontrolereres
  • CT toraks og bekken
  • øvrige undersøkelser etter behov

Pasientene med pseudomyxom peritonei følges som oftest opp ved Oslo universitetssykehus HF.