På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Overlevelse ved kreft i bukhinnen

Spredning fra kreft i tykk- og endetarm

Ved ubehandlet karsinomatose er det vanlig å anføre cirka 6 måneders overlevelse. Ved moderne cellegiftbehandling kan grensen flytte til om lag 2 år.

Ved maksimal cytoreduktiv kirurgi med  hyperterm intraperitoneal cellegiftbehandling (CRS-HIPEC) er det gode resultater hos pasienter med lavt tumor volum målt ved PCI (Sugarbakers inndeling, summen av lesjonsstørrelsene), med høyt eller moderat differensierte svulster, og dersom en komplett kirurgisk cytoreduksjon var mulig.

Et fransk senter sammenliknet CRS-HIPEC med systemisk cellegiftbehandling og eventuelt lindrende kirurgi med cellegiften Oxaliplatin® og fant en median overlevelse på 23.9 måneder i standard gruppen og 62.7 måneder i CRS-HIPEC gruppen etter komplett cytoreduktiv kirurgi (CC-0). De tilsvarende 5-års overlevelsestall er 13 % og 51 %. I studien kom CRS-HIPEC svært godt ut sammenliknet med moderne kjemoterapi.

Ulike sentra setter ulike grenser for sykdomsutbredelse for å akseptere pasienter for CRS-HIPEC. (Lav i den franske studien.) CRS-HIPEC er funnet å gi svært gode resultater hos pasienter med lavt tumorvolum målt ved PCI, med høyt eller moderat differensierte svulster og dersom en komplett kirurgisk cytoreduksjon var mulig.

De nasjonale behandlingsresultatene etter CRS-HIPEC i Norge ved spredning til bukhinnen fra tykktarm-/endetarmskreft (minus blindtarm) viser en 5-års overlevelse på 34 % med lang oppfølginstid.

Pseudomyksom

Ved pseudomyksom (PMP) har svulstens differensiering, utbredelse (PCI) og grad av cytoreduksjon betydning for overlevelse.Om svulsten utgår fra blindtarmen har også betydning.

Antall organ som må opereres er ikke funnet å bety noe for overlevelse ved PMP.

 DPAM (disseminert peritoneal adenomucinose) er cirka 85 % 10 års overlevelse etter CRS-HIPEC. Den spesifikke effekt av HIPEC i forhold til annen intraperitoneal kjemoterapi er ikke klar. PMCA (peritoneal mucinøs karsinomatose) og peritoneal mucinøs karsinomatose, intermediær type (PMCA-I/D) er cirka 40 % 10 års overlevelse. Det er angitt at residiv i bukhinnen etter godartet utseende tumor kan transformeres ondartet over tid.

Mesoteliom

Prognosen er dårlig for hele gruppen men det finnes subgrupper som kan behandles med svært gode resultater. CRS-HIPEC har blitt den nye behadlingsstrategien. I et materiale fra 8 institusjoner med til sammen 405 pasienter gitt HIPEC var median overlevelse 53 måneder, med 47 % kalkulert 5-års overlevelse. En fant 4 prognostiske faktorer for overlevelse:

  • epitelial subtype
  • ikke spredning til lymfeknuter
  • oppnåelse av CC-0/1 og utførelse av HIPEC
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil