Årsaker til kreft i bukhinnen

Kreft i bukhinnen skyldes at tumorceller fra primærtumor vokser gjennom bukhinnen.

Kreftceller har den egenskap at dersom de finnes i bukhulen har de evne til å feste seg (implantere), skaffe seg sin egen blodforsyning (angiogenese) og fortsette å dele seg slik at store deler av bukhulen blir angrepet.

Risikofaktorer

Asbesteksponering kan være en risikofaktor ved mesoteliom.