På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved kreft i urinblæren

TNM-klassifikasjon brukes for å stadiesette kreft i urinveiene og betegner hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" (tumor) beskriver svulstens utbredelse i organveggen, dybdeinfiltrasjon i blære-, urinleder- eller nyrebekkenvegg. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter og hvor utbredt spredningen er. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning (til organer i andre deler av kroppen).

TNM-klassifikasjonen skiller mellom den kliniske klassifisering (TNM), som skjer av pasienten på diagnosetidspunktet, og den klassifisering som gjøres etter operasjon av operasjonspreparatet, patologisk klassifikasjon (pTNM).

Prinsipielt vil patologisk stadium (pT) bare kunne angis etter histologisk undersøkelse etter kirurgisk fjerning av blæren, men preparat fra en transuretral reseksjon vil imidlertid kunne angi pT-stadiet ved overfladiske svulster (≤ T1), såfremt blæremuskel er med i preparatet.
Les mer ...
Illustrasjon stadieinndeling ved kreft i urinblæren.

1. Urotel (overgangsepitel) på innsiden av urinblæren
2. Bindevev (lamina propria)
3. Blæremuskel
4. Fettvev utenfor urinblæren
Grå områder viser svulstens størrelse i de forskjellige stadieinndelingene (Ta - T4b)

TNM-klassifikasjon av svulst i urinblæren
Kategori  Vekstdybde/Størrelse

Ta


Tis

T1

Ikke-infiltrerende papillær. Overfladiske svulster som finnes bare i det innerste overflatevevet i blæren (men vokser utover inn i blærens hulrom).

Karsinom in situ: "Flat tumor". Overfladiske svulster som finnes bare i overflatevevet.

Infiltrasjon i submukøst vev (under slimhinnen), det vil si lamina propria (bindevev), muscularis mucosa (tynt muskellag) og submucosa, men ikke i blæremuskelveggen (muscularis propria).

T2

T2a

T2b

Infiltrasjon i blæremuskelvegg (muscularis propia)

Infiltrasjon i indre halvdel av blæremuskel

Infiltrasjon i ytre halvdel av blæremuskel

T3

T3a

T3b

Svulsten har vokst gjennom blæremuskel til fettvevet som ligger rundt urinblæren.

Mikroskopisk gjennomvekst. Svulsten i fettvevet kan bare ses under mikroskop.

Makroskopisk gjennomvekst. Svulsten i fettvevet kan ses som oppfylning i vevet på utsiden av urinblæren ved undersøkelser, eller kan kjennes ved palpasjon.

T4a

T4b

Innvekst i prostata/livmor/skjede.

Innvekst i bekken-/bukvegg (fiksert tumor).

N0

N1

N2

N3

Lymfeknutespredning er ikke påvist.

Spredning til enkeltstående lymfeknute under eller lik 2 cm.

Spredning til enkeltstående lymfeknute 2-5 cm eller flere lymfeknuter under eller lik 5 cm.

Større enn 5 cm

M0

M1

Fjernspredning er ikke påvist.

Fjernspredning er påvist.

TNM-klassifikasjon av svulst i nyrebekken og urinleder

Ved svulst i nyrebekken og urinleder benyttes Ta, Tis, T1, T2, T3, T4, N1, N2 og N3.

Les mer om TNM-klassifikasjon

Spredningsveier

I prinsippet kan blærekreft i alle stadier gi spredning til andre organer. Selv om svulsten har liten utbredelse på diagnosetidspunktet, kan den ha potensiale til å vokse ned i de dypere vevslagene og spre seg. Svulstens gradering er et anslag på hvor raskt svulsten vokser og hvor stor sannsynlighet det vil være for at kreften sprer seg, basert på hvordan cellene ser ut under mikroskop. De mest ondartede svulstene, høygradige svulster, har en tendens til å spre seg tidligere enn lavgradige svulster.

Når svulsten vokser infiltrerende ned i blæreveggen kan den vokse gjennom muskelvevet og ut i fettvevet eller inn i tilgrensende organer som prostata, livmor og skjede.

Når svulster vokser gjennom blæremuskelen øker også faren for spredning. En svulst som vokser inn i de dypere vevslagene i organet (T ≥ 2), sprer seg hyppigere enn de overfladiske svulstene (T ≤ 1). I blæremuskelen er det mange små blod- og lymfekar, og ved innvekst i disse karene vil kreftceller kunne spres til andre organer i kroppen. Jo dypere lokalsvulsten vokser i organveggen, desto hyppigere foreligger spredning.

Spredningen skjer gjennom blodsystemet til alle organer, hyppigst til lunger, lever og skjelett, eller gjennom lymfesystemet til lymfeknuter i bekkenet og videre til lymfeknuter i bakre bukvegg.

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil