Oppfølging av kreft med ukjent utgangspunkt

Vanligvis følges pasienten opp på lokalsykehus eller av fastlegen etter behov. Ved cellegiftbehandling bør vurdering av effekt gjøres etter to til tre kurer. Livskvalitet bør inngå som et vesentlig moment i vurdering av nytte.

Man bør ved denne pasientgruppen være oppmerksom på den økte psykiske belastningen som følge av at utredningen kan ha tatt lang tid, at behandlingen gis med lavere treffsikkerhet enn vanlig, og at prognosen generelt er dårlig. Både pasient og pårørende kan derfor ha behov for spesielt god psykososial oppfølgning.