Strålebehandling ved kreft med ukjent utgangspunkt

Kreft med ukjent utgangspunkt i hode- og halsområdet strålebehandles som ved primær hode- og halskreft, og kan ha helbredende målsetning.

Lindrende strålebehandling er for øvrig aktuelt ved symptomgivende spredning, og gis vanligvis som en enkel behandling a 8 Gy, eller strålebehandling over to uker, 3 Gy x10.

Behandlingens hensikt:

  • smertelindring
  • lokal kontroll
  • frakturprofylakse (hindre brudd)
  • forebygge nevrologisk utfall

Stereotaktisk strålebehandling (15-25 Gy x 1) mot hjerne er aktuelt ved 1-3 hjernemetaser med største diameter < 4 cm. Strålebehandling bør fraksjoneres avhengig av forventet levetid, lokalisasjon, feltstørrelse og eventuelt antatt diagnose (antatt strålesensitivitet).