Kirurgisk behandling ved kreft med ukjent utgangspunkt

Aktuell kirurgi ved spredning til ryggsøylen er i hovedsak laminektomi (kirurgisk fjerning av én eller flere virvelbuer i ryggraden slik at man kan komme til ryggmargen bakfra), dekompresjon (minsking av det trykk som en organisme er utsatt for) og ryggvirvelfiksjon. I det perifere skjelett kan det være aktuelt med ortopedisk kirurgi ved påvist brudd, truende brudd og ved noen tilfeller på grunn av smerter.

Ved enkel metastase (for eksempel en lymfeknutestasjon eller en enslig hjernemetastase) kan kirurgi vurderes.