Medisinsk behandling ved kreft med ukjent utgangspunkt

Cellegift som behandlingsalternativ vurderes ut fra pasientens alder og allmenntilstand, samt tumors histologi og lokalisasjon. På grunn av relativt lave responsrater og liten effekt på overlevelse – om noen – bør eldre pasienter og pasienter i dårlig allmenntilstand i utgangspunktet ikke behandles med cellegift.

Ved indikasjon for cellegiftbehandling brukes ofte platinum- eller taxanholdig to-stoffskombinasjoner. Andrelinjes cellegiftbehandling kan i allminnelighet ikke anbefales. 

 

Foreslåtte behandlingsregmier ved et utvalg krefttyper med ukjent utgangspunkt
Ukjent utgangspunkt typer  Foreslått behandling

Lite differensiert karsinom, hovedsaklig lymfeknuteaffeksjon

Platinumbasert cellegift
Karsinomatose på bakre bukvegg hos kvinner

Som ved eggstokkreft, platinum og taksan

Isolerte spredning til armhulen hos kvinner Som ved brystkreft med tilsvarende lymfeknuteaffeksjon, inkludert fjerne brystet (mastektomi) eller brystbestråling, lymfeknuteoilett og tilleggsbehandling.
Plateepitelkarsinom i halsglandler

Stråletebehandling for N1-N2 sykdom. Ved mer avansert sykdom er cisplatinbasert induksjonsbehandling foreslått.

Sklerotiske skjelettmetastaser med forhøyet PSA

Som prostatakreft, med endokrin behandling og eventuelt lindrende skjelettbestråling.

 Adenokarsinom med tykktarmskreft-profil  Kombinasjonsbehandling som ved tykktarmskreft.
Nevroendokrin differensiering  Lite differensierte varianter bør vurderes for platinum-holdig (f eks PV-kur), eventuelt platinum/taksan-kombinasjon. Høyt differensierte varianter kan forsøkes behandlet med somatostatin-analog eller interferon, eller cellegift.
Midtlinjedistribusjon  Ved mistenkt ekstragonadal germinalcelletumor, er platinumholdig kjemoterapi anbefalt.
Lever, ben eller multiple metastaser fra adenokarsinom

 Lite toksisk lindrende cellegiftbehandling eller kun støttebehandling er anbefalt.

Foreslåtte behandlingsregimer