På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Overlevelse ved kreft med ukjent utgangspunkt

Median overlevelse for hele gruppen pasienter er cirka 11 måneder, noe som reflekterer at det ofte dreier seg om aggresive kreftformer.

Spredning til lever, spredning til flere organer og redusert allmenntilstand er hver for seg dårlig prognostiske faktorer. I tillegg har kvinner dårligere prognose enn menn.

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft med ukjent utgangspunkt, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil