EGNE NOTATER    
Utskriftsdato (25.5.2024)

KREFT I TYKKTARM OG ENDETARM

Kreft i tykktarmen (colon) og endetarmen (rektum) omtales ofte under ett og kalles da tarmkreft (kolorektal cancer). Risikoen for  å utvikle slik kreft øker med alderen og gjennomsnittsalder ved diagnose er drøyt 70 år. Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. Dersom kreften oppdages tidlig er prognosen god.   

Video av tykktarmens beliggenhet, funksjon og kreftutvikling

Forekomst

Forekomsten av tarmkreft er blitt nær tredoblet i Norge i løpet av de siste 50 år. Sykdommen er mye vanligere i i-land enn i u-land. I 2021 ble det registrert 4550 tilfeller av tarmkreft, herav 3204 i tykktarmen og 1346 i endetarmen. Hos kvinner er bare brystkreft og hos menn kun prostatakreft hyppigere enn tarmkreft. Samlet for begge kjønn er tarmkreft den hyppigste kreftform i Norge. Om lag 70 % blir friske av kreft etter behandlingen. 

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i  i tykk- og endetarm (rektum), 2017–2021
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av kreft i tykktarm, 1962–2021.
Kilde: Kreftregisteret