EGNE NOTATER    
Utskriftsdato (21.10.2019)

KREFT I TYKKTARM OG ENDETARM

Årsaken til kreft i tykktarm og endetarm er ikke kjent. Vi vet at livsstil spiller en rolle og at risikoen øker med alderen. Gjennomsnittsalder ved diagnose er rundt 70 år. Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft.

Kreft i tykk- og endetarm omtales vanligvis under ett. Det er holdepunkter for at høyre- og venstresidig tykktarmskreft og endetarmskreft kan ha forskjellig sykdomsutvikling, og synes å ha ulik respons på behandling.

Kreftsvulstene er oftest lokalisert i nedre del av tykktarm, endetarm og oppadstigende tykktarm, sjelden i midtre del av tykktarm.

 

Forekomst

I 2017 ble det registrert 4332 tilfeller av kreft i tykktarm og endetarm, 3007 nye tilfeller av kreft i tykktarm og 1325 tilfeller i endetarm. Nest etter brystkreft hos kvinner og prostatakreft hos menn, utgjør kreft i tykktarm og endetarm den vanligste kreftformen hos begge kjønn.

Forekomsten av både tykktarmskreft og endetarmskreft er blitt nær tredoblet i Norge i løpet av de siste 50 år. Sykdommen er mye vanligere i i-land enn i u-land, og det er klare holdepunkter for at kosthold og livsstil er risikofaktorer.

Gjennomsnittsalder ved diagnose er vel 70 år.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i  i tykk- og endetarm (rektum), 2013–2017.

Kilde: Kreftregisteret.

 

 

Forekomst av kreft i tykktarm, 1958–2017.

Kilde: Kreftregisteret.