Overlevelse ved kreft i spiserør

Sykdommens forløp er avhengig av svulstens stadium ved diagnosetidspunkt og respons på behandling.

Ved utgangen av 2020 var det 899 personer i Norge som enten har eller har hatt spiserørskreft.

5- års relativ overlevelse i perioden 2016–2020 er 22,3 % for menn og 30,8 % for kvinner.

 

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med kreft i spiserør i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret