Utskriftsdato (5.3.2021)

Overlevelse ved kreft i spiserør

Sykdommens forløp er avhengig av svulstens stadium og respons på behandling. Gjennomsnittlig overlevelse for hele gruppen er cirka 6 måneder etter diagnosetidspunkt. I Norge er 5 års overlevelse 7 %.

Den lindrende behandlingen med bruk av kombinert innvendig/utvendig bestråling og stenter er blitt betydelig bedre, noe som medfører at pasienten kan få i seg næring uten behov for lange sykehusinnleggelser.   

Cirka 20 % av de pasientene som er operert for kreft i midtre del av spiserøret er i live 3 år etter operasjonen, mens omkring 30 % av dem som ble operert for kreft i nedre del av spiserøret er i live etter den samme perioden.  

Det oppnås betydelig bedre resultater ved behandling i Japan enn det gjør i Vesten, og det er mulig at biologiske forskjeller ligger til grunn for dette. For pasienter som gjennomgår helbredende behandling er 5 års overlevelse i Vesten 10–25 %, mot 40–60 % i Japan. I Japan er det også klart bedre overlevelse hos dem som får utført lymfeknutefjernelse både i buken, bryskassen og på halsen. Ved radikal strålebehandling er 5 års overlevelse 17 %, men generelt  sett er det ikke ønskelig å gi denne behandlingen alene. Dersom det foreligger N2 stadium er overlevelse som ved fjernspredning. I Vesten ses en viss bedring ved forsøk med cellegiftbehandling, men dette er ikke tilsvarende i Japan. 
Les mer om overlevelse
 

5 års relativ overlevelse for pasienter med kreft i spiserør i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.
Kilde: Kreftregisteret