Oppfølging ved prostatakreft

Kontroll etter kirurgisk behandling

Kontroll etter 6 uker hvor pasienten blir informert om histologisvaret (histologisk analyse). Ut fra dette planlegges videre oppfølging av kreftsykdommen.

 • Ved gunstig histologisvar og PSA-fall til umålbare verdier etter operasjonen følges pasienten videre hos fastlege med halvårlig PSA-måling. Pasienten henvises tilbake til urinveiskirurg hvis PSA begynner å stige.
 • Ved ugunstig histologisvar følges pasienten opp av urinveiskirurg med et tilpasset opplegg avhengig av sykdomsstadium.

Kontroll etter strålebehandling

Ved brakybehandling:

 • kontroll ved behandlende sykehus etter 3 måneder og etter 1 år
 • PSA-kontroll hvert halvår

Ved utvendig strålebehandling:

 • kontroll etter 3 måneder ved lokalsykehus/fastlege
 • Kontroll ved behandlende sykehus etter 1 år
 • PSA-kontroll hvert halvår

Komplikasjoner

De to hyppigste komplikasjonene etter behandling av kreft i prostata er urinlekkasje og ereksjonsvansker.

Urinlekkasje

 • Pasienten får et standardisert treningsopplegg med bekkenbunnøvelser.
 • Pasienter med betydelig inkontinensproblemer henvises til urodynamisk utredning, og vurdering for inkontinensbehandling.
 • Hvis urininkontinens vedvarer vil pasienten utredes for eventuell operasjon med slynge eller sphincterprotese (kunstig lukkemuskel til urinblære).

Ereksjonsvansker

 • For ereksjonsvansker etter behandling finnes det ulike hjelpemidler og eventuelt sprøytebehandling.