På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Strålebehandling av prostata etter operasjon

Strålebehandling av prostataområdet etter operasjon anbefales

 • dersom man mistenker at man ikke har fått med seg alt prostatakreftvev (ikke radikal operasjon) eller
 • ved mistanke om tilbakefall i prostataområdet på et senere tidspunkt.

Ved strålebehandling etter operasjon gis 33 –35 behandlinger mot prostataområdet med god margin. Du får én behandling om dagen, (ikke lørdager, søndager og helligdager). Behandlingsperioden blir totalt 6,5 –7 uker.

Prinsippet for ekstern strålebehandling er at ioniserende stråling med gjennomtrengende fotoner i tilstrekkelig høye doser bremser cellevekst og dreper ondartede celler. Behandlingen må gis med små daglige doser over lang tid for å skåne de normale cellene i vevet rundt prostata. Disse normale cellene kan restituere uønskede stråleforandringer fra dag til dag, en egenskap de ondartede cellene har mistet. Man ønsker derfor ikke for mange pauser i behandlingen.

Hvordan forbereder jeg meg? 

Tarmtømming

Det er av stor betydning at ikke tarmen er utspilt ved planlegging og behandling.  Derfor er det vesentlig at du bevisst prøver å tømme tarmen mest mulig før du kommer til behandling. Unngå å spise belgfrukter som erter, bønner eller lignende. Dersom du er plaget med treg mage, forstoppelse eller mye luft bør du benytte avføringsmiddel som Movicol®, Vi-siblin® eller flytende parafin i minimum en uke før planleggingen. Sukkerholdige avføringsmidler bør ikke benyttes. Avføringen bør være myk under strålebehandlingen.

Drikkeregime

Vi anbefaler at du passer på å drikke minst en og en halv til to liter vann de siste tre dagene før CT/MR-timen. Undersøkelsesdagen tømmer du blæren cirka en time før du skal starte undersøkelsene for planlegging av strålebehandlingen.

Behandlingsdagene kan du drikke som vanlig om morgenen. Du tømmer blæren en time før behandlingstart. En halv time før hver behandling drikker du to glass vann tilsvarer 200–300 ml. Unngå kaffe eller te de siste timer før behandlingen. Prøv å unngå å tømme blæren før undersøkelsene er ferdig. Det er viktig at du ligger avslappet under strålebehandlingen og ikke må knipe på grunn av vannlatningstrag. Da må du si ifra.

Forhåndsregler før og under behandling

 • Drikk minst en og en halv til to liter væske daglig.
 • Inntak av sitrusfrukter og fruktsyreholdig drikke kan forsterke svie ved vannlatingen, som er en relativt vanlig bivirkning.
 • Strålene er avhengig av surstoff for å virke effektivt. Røyking vil føre til at svulsten får mindre surstoff og dermed redusere effekten av behandlingen. Det er derfor viktig at du unngår røyking i de ukene du får strålebehandling.
 • Alkohol og kaffe virker vanndrivende og bør begrenses underveis i strålebehandlingsperioden.
 • Strålefeltene skal være rene og tørre før hver behandling. Fuktighetskrem kan anvendes i strålefeltet etter hver behandling hvis nødvendig, aldri på forhånd da dette vil kunne forsterke bivirkningene på hud og slimhinne. 
 • Klær av bomull eller silke anbefales for å redusere irritasjon i huden. Gnissing kan øke sårhet i strålefeltet. Unngå bruk av tape i strålefeltet da det kan irritere og rive med hud så det blir sår.
 • Alternativ medisinsk behandling og antioksidanter i pilleform kan muligens påvirke effekten av strålebehandlingen, og vi anbefaler derfor at slik behandling ikke pågår i behandlingsperioden.

Hvordan foregår behandlingen?

Selve strålebehandlingen foregår i spesialrom med en strålebehandlingsmaskin (lineærakselerator). Du ligger på et bord hvor strålefeltet innstilles ved hjelp av tatoveringsmerkene og de markeringene som er tegnet på huden tidligere. Under selve bestrålingen ligger du alene i rommet, mens behandlingen blir ledet under oppsyn av personalet utenfor. Du blir hele tiden overvåket via en TV-skjerm og kan når som helst få kontakt med personalet ved å vinke eller ringe på en klokke. Du vil høre en sterkere lyd fra maskinen mens strålingen pågår.

Alle pasienter som får strålebehandling får tilsyn av lege underveis, vanligvis etter to uker og før avslutning eller oftere etter behov. Ta gjerne med eventuell partner. Det er da anledning til å ta opp alle spørsmål vedrørende behandlingen og fornye resepter. Skriv huskelapp.

Hvis det oppstår problemer underveis ber vi om at du gir beskjed til personalet ved stråleavdelingen.

Gjør det vondt?

Strålebehandlingen er ikke smertefull (kan sammenlignes med å ta et vanlig røntgenbilde).

Hvor lenge varer behandlingen?

Som regel varer innstilling og behandling 10 til 20 minutter.

Oppfølgning etter avsluttet behandling

Etter behandlingen vil både din fastlege og lokalsykehuset få en tilbakemelding fra oss (epikrise) om alle resultater av undersøkelser og om behandlingen.

Du vil bli innkalt til en kontroll ved lokalsykehus eller Oslo Universitetessykehus cirka 8 til 12 uker etter avsluttet behandling. Avhengig av din situasjon vil videre oppfølging foregå i samarbeid med fastlege, lokal urolog og Oslo Universitetssykehus. Noe som du selv kan passe på er at du får tatt PSA-prøven en gang i halvåret etter endt behandlingen.

Bivirkninger det kan være nyttig å vite om i forbindelse med strålebehandlingen

Kortsiktige bivirkninger

 • Behandlingen tolereres som regel bra hos de aller fleste pasienter, noe slapp kan du bli. Du kan få økt vannlatingstrang og følelse av svie i urinrøret. Dette er meget vanlig og skyldes prostatas og urinrørets reaksjon på behandlingen. Hvis svien øker, er det viktig å gi beskjed slik at du kan få smertestillende og få utelukket infeksjon i urinveiene. Vannlatingen kan bli noe hyppigere etter noen behandlinger og det kan bli vanskeligere å late vannet. Det finnes medikamenter som kan lette tømningen av urin (tamsulosin, Vesicare® og Toviaz®).
 • Fra endetarmen kan du etter hvert føle noe ubehag med falsk avføringstrang, økte mengder luft og løsere konsistens. Hvis det utvikles til diaré med to til tre løse avføringer pr. dag finnes det medikamenter som regulerer dette (imodium). Det er da viktig å unngå melkeprodukter (yoghurt er tillatt).
 • Svie i anus forekommer ofte. Sporblødninger med litt friskt blod forekommer også av og til. Det er viktig med god hygiene. Bruk fuktig toalettpapir. Vask med mild såpe etter hver avføring.
 • Noen pasienter merker økt stivhet i hoftene. Dette vil gå over av seg selv, og sannsynligvis raskere ved fysisk aktivitet.

Langsiktige bivirkninger

Pasienter med diabetes og hjerte- og karsykdom kan være mer disponert for bivirkninger. All strålebehandling av prostatakreft kan medføre risiko for varige bivirkninger fra urinveier og endetarm. Hos noen pasienter kan hyppigere vannlating vedvare, som tegn på mindre blærevolum. Litt blod i urinen kan forekomme, i tillegg til eventuell svie.

Avføringen kan fortsette å være løs avføring og noen opplever dårligere funksjon av endetarmens lukkemuskel. Hvis man merker dette, anbefales det at man driver med regelmessige knipeøvelser. Sporblødninger i avføringen man forekomme, hos noen også litt slimproduksjon.

Dersom du får hormoner sammen med strålebehandlingen, vil seksualfunksjonen være utslukket som følge av det. Seksualfunksjonen kan komme tilbake hos noen etter hormonbehandlingen avsluttes, men sjeldnere hvis ereksjonen er dårlig på forhånd og jo eldre man er.

Hos pasienter uten hormonbehandling kan ereksjonssvikt inntreffe gradvis i tiden etter avsluttet strålebehandling. For å motvirke dette bør seksuell aktivitet opprettholdes regelmessig etter avsluttet behandling. Seksuell aktivitet kan utøves som normalt i behandlingsperioden, men utløsningen kan være smertefull.

Etter behandlingen vil de fleste legge merke til at sædvolumet vil minske. Det er sannsynlig at fruktbarheten blir sterkt redusert eller helt borte, og hvis man har barneønske etter behandlingen må det foretas nedfrysning av sædceller (kun aktuelt for menn under 55 år).

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil