Lindrende strålebehandling av prostata

Strålebehandling mot prostata kan gis for lindring og for å forebygge økende plager av en voksende svulst i prostata. Strålebehandlingen kan lindre smerter og kan effektivt stoppe blødninger forårsaket av prostatakreft som vokser inn i urinblæren. Av og til kan svulsten i prostata vokse bakover og inn i endetarmen slik at man får problemer med å få ut avføring. Strålebehandling kan da skrumpe svulsten og forhindre dette. Hvis urinrøret tetter seg eller det blir svært trangt og vanskelig å late vannet, må det legges inn et kateter gjennom urinrøret eller gjennom huden rett over skambenet og inn i urinblæra før strålebehandlingen. Operasjon med utskrapning av prostatavev rundt urinrøret (TUR-P) kan være aktuelt som alternativ. Strålebehandling kan da gis senere.

Lindrende strålebehandling av prostata gis fra en ekstern (utvendig) kilde/stråleapparat som sender strålene gjennom kroppen. Prinsippet for ekstern strålebehandling er at ioniserende stråling med gjennomtrengende fotoner i tilstrekkelig høye doser, bremser cellevekst og dreper ondartede celler.

Hvilken behandling som gis er avhengig av din spesielle sykdomssituasjon.

De vanligste behandlingsalternativene er:

 • 5–10 behandlinger mot bekkenet
 • Opptil 35 behandlinger mot prostataområdet
 • 1 behandling (én høy stråledose én gang) mot smerter eller for å stoppe blødning.

Ved flere behandlinger gis 5 behandlinger pr. uke, mandag til fredag (ikke lørdager, søndager og helligdager).

Innstilling av strålefelt

Du vil gjennomgå en CT-undersøkelse som benyttes til å planlegge strålebehandlingen. CT er en røntgenundersøkelse hvor vi får en framstilling av området som skal strålebehandles. CT-bildene benyttes til å lage et individuelt tilpasset behandlingsopplegg (doseplan) for hver enkelt pasient. Dette gjøres for å sikre at svulstvevet og risikoområdet får riktig strålemengde. Ved CT-undersøkelsen vil det bli gjort noen markeringer på huden din med tusj, noen ganger blir det også tatovert 3 små prikker, på størrelse med et knappenålshode, på hude. Dette kjennes som et nålestikk. Disse tegningene/tatoveringspunktene brukes for å sikre at du ligger likt under hver behandling. Selve CT-undersøkelsen tar som regel ikke mer enn 20 minutter.

For at strålene skal treffe på nøyaktig samme sted ved hver behandling, er det viktig at du ligger i samme stilling og helt i ro. Det er derfor viktig at du er komfortabel med måten du ligger på under CT-undersøkelsen da det er slik du skal ligge ved alle dine behandlinger. Har du vanskeligheter med å  ligge stille så lenge som det kreves, er det viktig at du gir beskjed på forhånd, slik at vi kan gi deg beroligende og/eller smertestillende medikamenter.

Selve strålebehandlingen foregår i spesialrom med en strålebehandlingsmaskin (lineærakselerator). Du ligger på et bord hvor strålefeltet innstilles ved hjelp av de markeringene som du fikk på CT-undersøkelsen.. Under selve bestrålingen ligger du alene i rommet, mens behandlingen blir utført av stråleterapeutene på utsiden. Du blir hele tiden overvåket via en TV-skjerm og kan når som helst få  kontakt med personalet. Strålebehandlingen er ikke smertefull (kan sammenlignes med å ta et vanlig røntgenbilde). Du vil høre en sterkere lyd fra maskinen mens strålingen pågår.

Som regel varer innstilling og behandling kun noen minutter hver gang (10–20 minutter).

Alle pasienter som får strålebehandling får tilsyn av stråleterapeut eller strålesykepleier underveis, og  lege før avslutning av behandlingen. Ta gjerne med eventuell pårørende til legetimen. Det er da  anledning til å ta opp alle spørsmål vedrørende behandlingen og fornye resepter. Skriv huskelapp.

Hvis det oppstår problemer underveis ber vi om at du gir beskjed til personalet ved stråleavdelingen.

Når du får strålebehandling representerer du overhodet ikke noen strålefare for dine omgivelser. Du kan omgås andre – også barn og gravide – akkurat som før.

Forholdsregler før og under behandling

 • Drikk minst 2 liter væske daglig.
 • Inntak av sitrusfrukter og fruktsyreholdig drikke kan forsterke svie ved vannlatingen, noe som er en relativt vanlig bivirkning.
 • Det er viktig at du unngår røyking i de ukene du får strålebehandling. Strålene er avhengig av surstoff for å virke effektivt. Røyking vil føre til at svulsten får mindre surstoff og dermed redusere effekten av behandlingen. 
 • Alkohol og kaffe virker vanndrivende og bør begrenses underveis i strålebehandlingsperioden.
 • Strålefeltene skal være rene og tørre før hver behandling. Fuktighetskrem må aldri brukes før behandling da dette vil kunne forsterke bivirkningene på hud og slimhinne. Etter hver strålebehandlingen kan fuktighetskrem anvendes i strålefeltet hvis nødvendig.
 • Klær av bomull eller silke anbefales for å redusere irritasjon i huden. Gnissing kan øke sårhet i strålefeltet. Unngå bruk av tape i strålefeltet, da det kan irritere og rive med hud så det blir sår.
 • Alternativ medisinsk behandling og antioksidanter i pilleform kan muligens påvirke effekten  av strålebehandlingen, og vi anbefaler derfor at slik behandling ikke pågår i behandlingsperioden.

Oppfølgning etter avsluttet behandling

Etter behandlingen vil både din fastlege og lokalsykehuset få en tilbakemelding fra oss om alle  resultater av undersøkelser og om behandlingen (epikrise). I epikrisen vil vi gi anbefaling om den videre oppfølgingen.

Bivirkninger det kan være nyttig å vite om i forbindelse med strålebehandlingen

Bivirkninger under strålebehandlingen kan ikke unngås. Vi skiller mellom kortsiktige og langsiktige bivirkninger. De kortsiktige bivirkningene vil avta gradvis og blir som regel borte etter hvert. De fleste bivirkningene er lokale for området som blir bestrålt. De kommer oftest ikke etter første behandling, men gjerne mot midten/slutten av behandlingsperioden. Det er viktig å understreke at  ikke alle får de samme bivirkningene, og graden av bivirkninger kan variere.

Kortsiktige bivirkninger

 • Strålebehandlingen kan føre til at du føler deg mer trett og slapp. Sørg i så fall for å få ekstra søvn og hvilke. Prøv å finne en riktig balanse mellom aktivitet og søvn/hvile. Du orker sannsynligvis ikke like mye som før, men prøv å holde deg mest mulig i aktivitet.
 • Du kan få økt vannlatingstrang og følelse av svie i urinrøret. Dette er meget vanlig og skyldes prostatas og urinrørets reaksjon på behandlingen. Hvis svien øker, er det viktig å gi beskjed slik at du kan få smertestillende og få utelukket infeksjon i urinveiene. Vannlatingen kan bli noe hyppigere etter noen behandlinger og det kan bli vanskeligere å late vannet. Det finnes medikamenter som kan lette tømningen av urin (Tamsulosin, Vesicare® og Toviaz®).
 • Fra endetarmen kan du etter hvert føle noe ubehag med falsk avføringstrang, økte mengder luft og løsere konsistens. Hvis det utvikles til diaré med to til tre løse avføringer pr. dag finnes det medikamenter som regulerer dette (Imodium®). Det er da viktig å unngå melkeprodukter (yoghurt er tillatt).
 • Svie i endetarmsåpningen forekommer ofte. Sporblødninger med litt friskt blod forekommer også av og til. Det er viktig med god hygiene. Bruk fuktig toalettpapir. Vask med mild såpe etter hver avføring.
 • Hudreaksjoner vil oppstå i større eller mindre grad under og etter strålebehandling. Daglig  rengjøring av huden i strålefeltet anbefales, og du kan dusje eller vaske deg som vanlig. For å irritere huden minst mulig bør du bruke lunkent vann og lavt trykk på dusjen. Ikke skrubbe eller gni. Bruk uparfymert såpe. Klapp huden tørr eller la deg lufttørke.
 • Noen pasienter merker økt stivhet i hoftene. Dette vil gå over av seg selv, og sannsynligvis raskere ved fysisk aktivitet.

Langsiktige bivirkninger

Pasienter med diabetes og hjerte- og karsykdom kan være mer disponert for bivirkninger. All strålebehandling av prostatakreft kan medføre risiko for varige bivirkninger fra urinveier og endetarm. Hos noen pasienter kan hyppigere vannlating vedvare, som tegn på mindre blærevolum. Litt blod i urinen kan forekomme, i tillegg til eventuell svie.

Avføringen kan fortsette å være løs og noen opplever dårligere funksjon av endetarmens lukkemuskel. Hvis du merker dette, anbefales det at du utfører regelmessige knipeøvelser. Sporblødninger i avføringen kan forekomme, hos noen også litt slimproduksjon.