Oppfølging ved peniskreft

Etter organbevarende behandling

Pasienter som har gjennomgått organbevarende behandling, enten ved kirurgisk fjerning av modersvulsten, laserbehandling (Yag) eller strålebehandling, og som har rester av overflatevevet på penishodet eller innsiden av forhuden tilbake, vil ha en høy tilbakefallsfrekvens i dette området. 

Disse pasienter skal kontrolleres:

 • hver 2. måned de første to årene
 • hver 3. måned det 3. året og deretter hver 6. måned

Det er også viktig at pasienten selv blir lært opp til selvkontroll (i form av inspeksjon og lyskeundersøkelse)

Etter amputasjon

Pasienter som er behandlet med delvis eller total amputasjon får sjelden lokale tilbakefall. De første 2 årene er risikoen større for å utvikle spredning til lymfeknuter. 

Disse pasientene skal kontrolleres:

 • hver 4. måned de første 2 år
 • 2 ganger det 3. året
 • deretter årlig

Ved lymfeknute- og fjernspredning

Pasienter med lymfekjertelspredning og fjernspredning (spredning til for eksempel lunge eller lever) der modersvulsten er fjernet, undersøkes:

 • hver 2. måned i 2 år
 • hver 3. måned det 3. året
 • hver 6. måned de 2 følgende år

Etter kirurgisk fjerning av lyskelymfeknuter

Dersom det er utført kirurgisk fjerning av lyskelymfeknuter, gjennomføres klinisk undersøkelse:

 • hver 4. måned i 2 år
 • hver 6. måned det 3. året
 • senere er det ikke nødvendig med kontroller

Lyskelymfeknutespredning

Pasienter som hadde spredning til lysken ved diagnosetidspunkt eller der det påvises spredning til lysken i oppfølgingsperioden etter behandling, skal kontrolleres med CT-undersøkelse av bekken/buk. Ved de øvrige tilfellene må kontrollene individualiseres.

Lokale kliniske undersøkelser

Klinisk undersøkelse av pasienten omfatter:

 • Pasientens sykehistorie
 • Undersøkelse av organ (beskrivelse, bilder, urinrørsåpning)
 • Kjenne på lyskene

Supplerende undersøkelser

 • CT bekken/buk ved lymfeknutespredning
 • Røntgen toraks ved fjernspredning (spredning til andre deler av kroppen)

Senfølger

Til tross for delvis store problemer med seksuallivet hos enkelte pasienter, blir den totale livskvaliteten beskrevet som tilfredsstillende hos de fleste pasienter som er helbredet.