Strålebehandling ved peniskreft

Strålebehandling vil i de fleste tilfeller bare være aktuelt å overveie:

  • som lindrende behandling
  • som kombinasjonsbehandling med kirurgi og/eller cellegiftbehandling ved fiksert lymfeknutespredning
  • ved nekrotiserende svulst hvor kirurgi alene er risikabelt
  • i tilfeller der det teknisk ikke er mulig å fjerne svulsten kirurgisk 

I disse situasjonene er det nødvendig med kombinert behandling.

Ved utbredt (lokalavansert), ikke-opererbar sykdom eller restsvulst etter kirurgi gis stråling mot bekken (CT-veiledet bekkenfelt) på 50 GY fordelt på 25 behandlinger, og boost på 14 GY fordelt på 7 behandlinger mot svulsten.