Kirurgisk fjerning av svulst på penis

Spørsmål om behandling og eventuelt fjerning av svulst

Kirurgisk fjerning av kreftsvulst fra penis gjøres ved plateepitelkarsinom, ved overfladiske svulster (Tis - T1). Inngrepet kan også utføres når svulsten vokser inn i svamplegeme (T2), hvis svulsten for øvrig er teknisk mulig å fjerne og der pasienten er egnet og motivert for hyppige kontroller etter behandling. Siktemålet er helbredelse av kreftsykdommen og mest mulig bevaring av funksjon. 

Ved kreft som er lokalisert i penis tilstrebes en behandling som bevarer organet og organets funksjon, særlig på yngre seksuelt aktive menn. Men ingen behandling skal velges som går på akkord med helbredelsesraten. Peniskreft er en multifokal sykdom i overflatevevet (epitelet) på penishodet og innsiden av forhuden. Det vil si at svulster kan oppstå på flere plasser samtidig, og det er vanlig med tilbakefall. Av den grunn er det viktig at der organbevarende kirurgi (bevaring av deler av penishodet) velges, må pasienten få nitid oppfølging over mange år. Hvis dette ikke er mulig anbefales delvis amputasjon med fjerning av hele penishodet.

Beskrivelse av operasjonen

Dype vevsprøver av svulsten skal være utført, og analyse av vevsprøver (svar på histologisk undersøkelse) skal foreligge før inngrepet. For eventuell hudtransplantasjon klargjøres stedet der huden skal hentes fra. Antibiotika gis forebyggende for å forhindre infeksjon. Ved fjerning av små svulster brukes lokalbedøvelse som bedøver det lokale området til nerven som leder impulser til operasjonsområdet, slik at dette området blir følelsesløst. Ved fjerning av større svulster velges mer omfattende bedøvelse, som ledningsanestesi (bedøvelse av et nervenettverk), eller eventuelt narkose eller epiduralbedøvelse.

Under operasjonen fjernes svulsten samt en sone av friskt vev, med god margin til svulsten, slik at det ikke er kreftceller i resterende vev. Hvis det er behov for det, transplanteres hud for å dekke sårflaten, eller såret sys igjen. Det legges inn et urinkateter. En lett komprimerende bandasje legges over såret for å forebygge blødning/hevelser.  

Etter inngrepet observeres det for eventuell ansamling av blod under stingene i operasjonssåret. Hvis det skjer, må eventuelt stingene åpnes. Urinkateteret fjernes dagen etter operasjonen. Stingene i operasjonssåret oppløses innen 3 til 5 uker.

Legen informerer om svar fra histologisk undersøkelse når det foreligger, og eventuelt videre behandling og oppfølging planlegges.

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av svulst på penis. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video