Behandling ved peniskreft

Behandlingen går ut på å fjerne kreftforandringene på penis. Dette kan gjøres på mange måter alt etter hva slags type kreft som foreligger og hvor den sitter.

Behandlingsalternativer kan være:

  • Lysbehandling (PDT)
  • Laserbehandling
  • Kirurgisk fjernelse

For å finne ut om det er spredning til lymfeknutene gjøres ofte såkalt vaktpostlymfeknutediagnostikk hvor det tas ut en bestemt lymfeknute for nærmere undersøkelse.

Når svulsttype og utbredelse er diagnostisert kan behandling bestemmes.  

 

Retningslinjer for behandling av peniskreft (European Association of Urology, 2009)

TUMORS
UTBREDELSE

BEHANDLING ANBEFALINGER
Anbefalt Mulig Utprøvende
Svulsten vokser lokalt Organbevarende behandling Primær behandling/ behandling av tilbakefall
ved overfladiske svulster (Karsinom in situ (Tis), Ta-1) tumorgrad 1-2
T1 tumorgrad 3, T ≥ 2 (pasienter egnet for overvåking) med spredning til mindre enn 50 % av lymfekjertlene Etter cellegiftbehandling avhengig av grad av tumorskrumping (tumorrespons)
Total/delvis
amputasjon
Primær behandling/
behandling av tilbakefall ved T1 tumorgrad 3, T ≥ 2
Primær behandling/ behandling av tilbakefall ved Ta-1 tumorgrad 1-2
(organbevarende behandling ikke mulig)

Strålebehandling Infiltrerende tumor 
mindre enn 4 cm
Primær behandling ved T1-2 mindre enn 4 cm (Pasient nekter amputasjon) I kombinasjon med cellegiftbehandling
Nœrliggende (regionale) ikke-palpable lymfekjertler  Overvåking 
(Oppfølging og kontroll)
Karsinom in situ (Tis), Ta tumorgrad 1-2, T1 tumorgrad 1, T1 tumorgrad 2 overfladisk infiltrasjon T2 tumorgrad 2-3 (hvis pasient ønsker og er egnet) Negativ vaktpostlymfeknute-diagnostikk
Modifisert lymfeknutetoalett1 T1 tumorgrad 2, spredning til lymfekjertler eller innvekst i kar, T1, tumorgrad 3 eller alle T2. T1 tumorgrad 2 med ingen innvekst i kar, ikke papillær vekst (pasienter ikke egnet for "follow-up". Påvist ved vaktpostlymfeknute-diagnostikk

Nœrliggende
(regionale) palpable lymfekjertler

Lymfeknutetoalett2 Spredning til lymfekjertler ved primærdiagnose eller positive lymfekjertler etter "follow-up". Supplerende cellegift- eller strålebehandling (> 1 positiv lymfekjertel). Ensidig lymfeknutetoalett (sykdomsfri periode på over 3-6 måneder)
Cellegiftbehandling +lymfeknutetoalett3 Lyskelymfeknuter vokser ut av kapselen og inn i fettvevet og fikseres (vokser sammen) og lymfekjertler i bekken større enn 2 cm (pasienter egnet for cellegiftbehandling)

Strålebehandling4 + lymfeknutetoalett
Infiltrerte lymfeknuter (pasienter ikke egnet for cellegiftbehandling)
Fjernspredning

Cellegiftbehandling eller lindrende behandling (avhengig av allmenntilstand (ps), alder og så videre.)

1. Modifisert lymfeknutetoalett kan bli utvidet til radikal lymfeknutetoalett i tilfeller der det foreligger positiv frysesnittdiagnostikk
2. Ved ensidige ikke-palpable lymfekjertler på den motsatte side kan modifisert lymfeknutetoalett gjennomføres. Bekkenlymfeknutetoalett gjøres bare hvis det er mer enn 1 lyskekjertel med spredning
3. Cellegiftbehandling bør diskuteres med onkologer og anbefales bare i forbindelse med klinisk utprøving
4. Strålebehandling gir usikre resultater og høy sykdomsfrekvens i kombinasjon med kirurgi

Les mer...