Overlevelse ved peniskreft

Overlevelse ved peniskreft er avhengig av hvor aggressiv svulsten vurderes å være og svulstutbredelse (T-stadium) ved diagnosetidspunktet. Tidlig diagnostikk av kreftsykdommen er viktig.

  • Ved lokalisert kreft, uten at der foreligger spredning, er 5 års overlevelse cirka 80 %.
  • Ved spredning til lyskelymfeknuter, men ikke til bekkenlymfeknuter, kan kirurgisk fjerning av lymfekjertler gi varig helbredelse (5 års overlevelse er 40–50 %).
  • Dersom det også foreligger spredning til bekkenlymfeknutene, har god kirurgi fortsatt helbredende målsetning (5 års overlevelse er 20 %).  
 

5-års relativ overlevelse for pasienter med peniskreft, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret