På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Årsaker til peniskreft

Årsaker til peniskreft er nå bedre kartlagt, men enda ikke godt dokumentert. I land som gjennomfører rituell omskjæring av gutter er forekomst av peniskreft lav. Humant papillomavirus (HPV), som er en svært vanlig seksuelt overførbar virusinfeksjon, synes å spille en viktig rolle i kreftutviklingen. HPV kan påvises i vel 50 % av peniskarsinomer, men forekomsten varierer mellom de ulike histologiske typer. 

Risikofaktorer kan være:

  • Dårlig hygiene
  • Trang forhud/sammenvoksninger i forhuden
  • Infeksjoner
  • Røyking
  • Mange seksualpartnere

Spesifikke sykdommer som Lichen Sclerosus og høygradige forstadier er ogsåassosiert med økt risiko for utvikling av peniskreft.

Som hos kvinner, finner man hos menn høyest forekomst av HPV i forstadiene og i plateepitelkarsinomene av basaloid type (likner på basalceller) og kondylomatøs type (likner på kondylom). I halvparten av de HPV-positive svulstene er det påvist HPV 16 og 18, som det nå foreligger vaksine mot. Man regner derfor med at HPV-vaksinene også vil kunne beskytte mot peniskreft og forstadiene, men dette er ennå ikke dokumentert i kliniske studier.
Les mer...

 

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil