Årsaker til nyrekreft

Årsaken til nyrekreft er i de fleste tilfeller ukjent, men tobakk, høyt blodtrykk og overvekt kan være årsaksfaktorer.

Nyrekreft kan være forbundet med andre sykdommer i nyrene og nyrer som avviker fra det som er normalt, som for eksempel speilvendte nyrer, ekstra nyre eller nyrecyster (både ervervet og medfødt type). Faren for utvikling av nyrekreft er 10-50 ganger større hos dem med kronisk nyresykdom eller cystenyrer.

Arvelighet

Nyrekreft er arvelig betinget i mindre enn 1 % av tilfellene, enten som ledd i von Hippel-Lindaus syndrom eller som familiær forekomst. I disse tilfellene opptrer svulstene ofte på begge sider og i yngre alder. Hos pasienter med polycystiske nyrer ses også økt hyppighet av nyrecellekarsinom.