Behandling ved kreft i magesekk

Kirurgi er den eneste behandling som kan helbrede sykdommen. Krefttypen er imidlertid ofte avansert ved diagnosetidspunktet, da 75 % av pasientene har spredning til lymfeknuter eller fjernspredning. Mulighetene for helbredende kirurgi er dermed begrensede og cellegift-/strålebehandling kan være aktuelt.

Ved cellegiftbehandling både før (neoadjuvant) og etter (adjuvant) operasjonen er det vist sikker forlenget 5-års overlevelse. Dette er nå standard behandling i Norge og gis i form av såkalt ECX (epirubicin, cisplatin og capecitabine) eller EOX (epirubicin, oxaliplatin og capecitabine) kur. 

Avansert magekreft med fjernspredning eller utbredt spredning til lymfeknuter er relativt følsom for cellegiftbehandling.