Strålebehandling ved kreft i magesekk

Ved ufrie reseksjonsrender, det vil si hvis histologisk analyse viser at man ikke med sikkerhet har fjernet alt tumorvev under operasjonen, kan kombinert tilleggsbehandling med cellegift og strålebehandling vurderes. Overlevelsesgevinsten er imidlertid ikke sikkert dokumentert.

Strålebehandling skal gjøres med CT-doseplanlegging, og omfatte operasjonsområdet med nærmeste lymfedrenasjeområde. Den totale stråledosen er 50 Gy, og strålebehandlingen kombineres med cellegiftbehandling (5-FU og kalsiumfolinat eller capecitabine).

Hos pasienter med uhelbredelig kreftsykdom med symptomer fra modersvulsten (primærtumor) kan lindrende strålebehandling være aktuelt, for eksempel 3 Gy fraksjoner til totaldose 30–36 Gy.