Kirurgisk behandling ved kreft i magesekk

Behandling av lokalisert sykdom

Ved lokalisert sykdom kan radikal kirurgi være helbredende. Cirka 70 % av pasientene tilbys operasjon. Av disse vil halvparten være mulig å helbrede.

Svulster i  magemunn (cardia) og magesekkens hovedel (corpus) opereres med total fjerning av magesekken (gastrektomi). Det tas frysesnitt til histologisk vurdering under inngrepet for å se om det foreligger god avstand til friskt vev (frie marginer) proksimalt. Milten bør samtidig fjernes ved disse proksimale svulstene i magemunn og på magesekkens store bøyning (curvatura major). Det er vanlig å fjerne noen lymfeknutestasjoner, særlig de som ligger langs venstre magesekkspulsåre (arteria gastrica) og langs magesekkens store og lille bøyning. Både det store og lille omentet fjernes.

Dersom svulsten er lokalisert i nedre del av magesekken (antrum) og nedre magemunn (pylorus) fjernes ofte kun nedre del av magesekken, og tynntarmen koples til øvre del. Milten kan da ofte spares. Ved innvekst til naboorganer bør svulsten fjernes under ett sammen med angrepet organ.

Behandling ved sykdom som ikke lar seg operere

Vokser svulsten inn i bakre bukvegg mot hovedpulsåren eller bukspyttkjertelen er sjansen stor forat den ikke lar seg operere. Det er også stor mulighet for at svulsten ikke kan opereres vekk ved spredning til lever, lunge eller bukhinne eller dersom pasienten har ascites med ondartede celler.

    Cellegiftbehandling kan i noen tilfeller muliggjøre operasjon. Cellegiftbehandling med EOX (epirubicin, oxaliplatin og capecitabine) gis, alternativt mildere kurer avhengig av alder, allmenntilstand og andre tilleggslidelser.

    Behandling ved sykdom med spredning

    Kirurgi gir god lindring ved å sikre passasje og fjerne blødning. Dette er mest aktuelt hos yngre pasienter med forventet levetid på 4-5 måneder.