På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved kreft i magesekk

TNM-klassifikasjon brukes for å stadiesette magekreft. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning. For å vurdere graden av lymfeknutespredning sikkert må minst 15 lymfeknuter undersøkes under mikroskop.

Bildeserie av svulstinfiltrasjon

Oversikt over lymfeknuter

Oversikt over lymfeknuter langs magesekkens bøyninger

Lymfeknutene langs magesekkens lille bøyning (1) og store bøyning (2).

Oversikt over lymfeknuter langs venstre magesekkpulsåre

Lymfeknutene langs venstre magesekkpulsåre (1), den felles leverpulsåren (2), miltpulsåren (3), bukinnvollspulsåren (4) og lymfeknutene omkring lever og tolvfingertarm (5).

Svulstinfiltrasjon (T)

 • Tis  Karsinom in situ, svulst i overflatevevet uten infiltrasjon i lamina propria
 • T1   Infiltrasjon i lamina propria eller laget under slimhinnen (submucosa)
 • T2   Infiltrasjon i muscularis propria (muskellaget) eller subserosa
 • T3   Infiltrasjon gjennom serosa, men ikke inn i andre organer/strukturer
 • T4   Infiltrasjon i andre organer eller strukturer

Lymfeknutestatus (N)

 • NX   Nærliggende (regionale) lymfeknuter kan ikke vurderes
 • N0   Ingen spredning til nærliggende lymfeknuter
 • N1   Spredning til 1–6 nærliggende lymfeknuter
 • N2   Spredning til 7–15 nærliggende lymfeknuter
 • N3   Spredning til minst 16 nærliggende lymfeknuter

Fjernspredning

 • MX   Fjernspredning kan ikke vurderes
 • M0   Ingen fjernspredning
 • M1   Fjernspredning 
Stadieinndeling TNM
Stadium T N M
0/IA Tis, T1 N0 M0
IA/IB T1 N0, N1 M0
II

 T1, T2, T3

 N2, N1, N0

M0

IIIA

T2, T3, T4

N2, N1, N0

M0

IIIB T3 N2 M0
IV

T1, T2, T3, T4

N0, N1

M1

TNM-klassifikasjonen

Spredningsveier

Spredning kan skje på ulike måter.

 • Ved direkte innvekst til andre organer, oftest bukspyttkjertel, eventuelt tverrgående tykktarm (kolon transversum) eller venstre leverlapp.
 • Spredning på bukhinne etter gjennomvekst av serosa. Hos kvinner kan det utvikles tilsynelatende isolerte metastaser på eggstokkene (Krukenberg tumor).
 • Spredning via blodbane til lever, sjeldnere til lunger eller skjelett.
 • Spredning via lymfebane til lymfeknuter i leverligamentet, langs bukinnvollspulsåren (truncus coeliacus) og miltens blodkar. Sjelden til lymfeknuter i gropen over kravebenet. 
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil