Overlevelse ved kreft i magesekk

I Vesten er 5-års overlevelse ved kreft i magesekk 10–30 %. Ved kirurgi med helbredende hensikt er 5 års overlevelse circa 50%. Dette gjenspeiler at de fleste tilfeller påvises i langtkommet stadium.

På diagnosetidspunktet har 35 % lymfeknutemetastaser og 40 % har fjernmetastaser.

Flere faktorer er av betydning for overlevelse. Først og fremst om tumor er fjernet fullstendig eller ikke. Grad av tumor infiltrasjon (T-stadium), spredning til lymfeknuter (N-stadium) og/eller forekomst av fjernspredning (M-stadium) innvirker også inn på overlevelsen.

Forhøyete tumormarkører i blod (CEA og CA 19–9) er muligens negativt med hensyn til overlevelse. Påvisning av onkogener eller andre biologiske markører har foreløpig ingen praktisk betydning.

5-års overlevelse ved:

  • tidlig stadium er 70–90%
  • stadium II er 30–40%
  • stadium III er 10–30%
  • stadium IV er gjennomsnittlig overlevelse cirka 6 måneder.
 

5 års relativ overlevelse for pasienter med kreft i magesekk, i prosent etter diagnoseperiode 1983–2022.
Kilde: Kreftregisteret