Oppfølging ved leverkreft

Pasienter som har gjennomgått helbredende behandling for primær leverkreft (HCC/IHCC) bør følges med kontroll hver 3. måned det første året, deretter hver 6. måned. Frekvensen og varighet av kontroll individualiseres etter hvilken type behandling som er gitt og eventuell tilgrunnliggende leversykdom.

Ved kontrollene gjøres:

Det første året bør pasienten kontrolleres på leversenteret der behandlingen ble utført, senere kontroller kan eventuelt gjøres i samarbeid med hjemsykehus dersom geografiske forhold tilsier dette.

Alle levertransplanterte pasienter inngår i særskilte kontrollopplegg.

Ved reseksjon eller radiofrekvensablasjon er det en betydelig fare for tilbakefall, og kontrollene bør derfor fortsette i 5 år.