Behandling ved leverkreft

En stor andel av pasientene med leverkreft har en underliggende leversykdom, for eksempel virushepatitt, kronisk autoimmun sykdom, som vil være avgjørende for valg av behandling.

I enkelte tilfeller kan sykdommen behandles kirurgisk. Forutsetningen for dette er at tumor ikke er for stor og at den er tilgjengelig for kirurgi. Inngrepet er omfattende.

  • Ved en leverreseksjon fjernes den delen av leveren der primærtumor eller metastasene sitter.
  • Levertransplantasjon vurderes etter spesielle kriterier.
  • Radiofrekvensablasjon av mindre svulster er et nytt behandlingstilbud. Metoden representerer et framskritt i behandlingen av kreft i lever med flere utgangspunkt (multisentrisk kreft). Leverkreft med to eller flere primærtumorer har til nå vært meget vanskelig å behandle.

Cellegiftbehandling er aktuelt enten alene eller som supplement til kirurgi. Strålebehandling spiller derimot en beskjeden rolle i behandlingen av leverkreft, fordi leveren er strålefølsom og fort tar skade av ioniserende stråler.