Strålebehandling ved leverkreft

Utvendig (ekstern) strålebehandling kan vurderes ved lokalisert begrenset sykdom, og kan gi tilbakegang av tumor og bedret overlevelse, men krever høy stråledose. Stereotaktisk strålebehandling kan være et behandlingalternativ hos pasienter med begrenset antall og størrelse av tumorforandringer i lever.

Alvorlige bivikninger etter strålebehandling kan være:

  • leversvikt
  • proteinmangel (hypoalbuminemi)
  • ascites 

Protonbehandling ved HCC ser lovende ut.