På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Ødeleggelse av leversvulster ved radiofrekvensenergi

Ved leverkreft kan radiofrekvensablasjon benyttes som et supplement til kirurgisk fjerning av svulst i lever, eller som eneste behandling når kirurgi ikke er aktuelt. Målsetningen er helbredelse eller lindring av kreftsykdommen.

Ved radiofrekvensablasjon ødelegges kreftsvulsten ved hjelp av radiofrekvensenergi. En nålelektrode blir ført gjennom huden inn til svulsten, veiledet med ultralyd. Eventuelt gjøres inngrepet med kikkhullsmetode eller via et operasjonssnitt. Høyfrekvent vekselstrøm (400 000–1 250 000 Hz) føres gjennom nålen og skaper varme som ødelegger kreftcellene.

Nålen som benyttes ved radiofrekvensablasjon består av en ytre del og en indre bevegelig del. Når den indre delen skyves fram, kommer flere ekspanderende spiler fram og bretter seg ut omtrent som en paraply. Nålen er isolert og avgir ikke strøm, bortsett fra den nederste centimeter og de ekspanderende spilene. En ledning kobles på nålen og forbindes med en generator som lager høyfrekvent vekselstrøm (elektrisitet). Denne strømmen går frem og tilbake mellom nålen og 4 plateformede elektroder som er festet på begge lårene til pasienten. Når generatoren skrus på, oppstår det ionisk bevegelse i vevet, som et resultat av ionenes forsøk på å følge retningsforandringene forårsaket av vekselstrømmen. Friksjonsvarme oppstår ved nålen og fører til nekrose av cellevevet. En regner med at det foreligger nekrose i alt levervev som varmes opp til over 50–55 ºC i 5–10 minutter.

Radiofrekvensablasjon skiller seg fra andre typer vevsablasjon ved at det er vevet rundt nålen, og ikke selve nålen, som blir oppvarmet.

Les mer...

Holdepunkter for å utføre inngrepet:

  • Leversvulster som er mindre enn 4 cm i diameter.
  • Pasienter som enten har for dårlig leverfunksjon eller for dårlig allmenntilstand til å gjennomføre et kirurgisk inngrep.
  • Pasienter med spredningssvulster i lever fra tykk- og endetarmskreft, eller nevroendokrine svulster hvor spredningssvulstene er begrenset i størrelse og antall.

Beskrivelse av inngrepet

Pasienten ligger på ryggen eller på siden under inngrepet. Inngrepet gjennomføres i narkose og under ultralydveiledning. To elektroder festes på hvert lår og kobles til strømkilden. En nål føres inn gjennom huden eller via kikkhullskirurgi eller et åpent operasjonssnitt. Nålelektroden kobles til strømkilden og etablerer en strømkrets gjennom pasienten. Vekselstrøm fører til friksjonsoppvarming av vevet nær den aktive elektroden. Levervevet varmes opp i 5-10 minutter i to omganger. Svulsten og et område av friskt vev omkring svulsten ødelegges. Med ultralyd og kontrast sjekkes det om den nekrosen som er laget har tilstrekkelig størrelse i forhold til den opprinnelige svulsten.

Det er vanlig med feber av noen dagers varighet på grunn av nedbrytingsstoffene etter vevsødeleggelse. Dersom feberen oppstår/stiger etter 3. dag etter operasjon, kan det skyldes pussansamling (sjelden). Det gjøres CT-undersøkelse dagen etter.

Pasienten kommer til kontroll en måned etter inngrepet. Videre følges pasienten opp hver 3. måned i 2 år, deretter en gang årlig.

Video av av radiofrekvensablasjon av leversvulster

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil