Årsaker til leverkreft

Utvikling av levercellekreft (HCC) ses i forbindelse med kronisk betennelse, ofte i sammenheng med hepatittvirusalfatoxin eller alkohol. Et vanlig anslag er at cirka 80 % av pasientene har skrumplever ved diagnosetidspunktet, som en følge av kronisk leverbetennelse.

Det er også kjent at HCC kan utvikles uten påvisbar leversykdom. Dette er vanligere i Norge enn i andre deler av verden. Imidlertid er overvekten av hepatitt, spesielt hepatitt C, økende i Norge. Det kan derfor forventes at frekvensen av HCC vil stige om noen år.

Ved kreft utgått fra galleganger i lever (IHCC) er årsaken i de fleste tilfeller ukjent. Kroniske infeksjoner, gallesten i galleganger i leveren (hepatolithiasis), galleganger som anatomisk avviker fra det normale (gallegangsanomalier) og biliært cystadenom kan imidlertid føre til utvikling av IHCC.