Leverkreft

Primær leverkreft deles inn i:
  • Kreft utgått fra leverceller – hepatocellulært karsinom (HCC - 90%)
  • Kreft utgått fra gallegangsepitel i leveren – intrahepatisk kolangiokarsinom (IHCC - 10%)

Den hyppigste typen leverkreft er imidlertid spredning til leveren, ofte fra tykk- eller endetarmskreft.

Video av leverens beliggenhet, funksjon og kreftutvikling

 

Forekomst

HCC forekommer sjelden i Norge, men er en av de vanligste kreftsykdommene på verdensbasis. HCC forekommer hyppigst hos menn. IHCC er ikke så hyppig som HCC, men frekvensen er økende.

I 2017 var det 282 personer som fikk diagnostisert primær leverkreft, 175 menn og 107 kvinner.

 

Aldersspesifikk forekomst av leverkreft, 2013–2017.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av leverkreft, 1958–2017.
Kilde: Kreftregisteret